Aktualno

Vabilo na strokovno ekskurzijo v Avstrijo

02-09-2020

Člane LAS Prlekija ter člane Glamur mreže LAS Prlekija vabimo na enodnevno strokovno ekskurzijo v Avstrijo okviru projekta GlaMUR, ki ga izvaja LAS Prlekija v sodelovanju z LAS Ovtar in LAS Vulkanland iz Avstrije. Strokovna ekskurzija je brezplačna in omejena na 50 udeležencev. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Okvirni program strokovne ekskurzije zajema: obisk trgovin za direktno in za spletno prodajo lokalnih proizvodov (Halbenrein in Mureck), Mlinarski muzej in...

Rok za oddajo vlog na 6. javni poziv LAS Prlekija je podaljšan

25-08-2020

Upravni odbor LAS Prlekija je na 20. (dopisni) seji sprejel sklep za podaljšanje roka za oddajo prijav na 6. javni poziv LAS Prlekija za 30 dni. Skrajni rok za oddajo prijav je 30. 9. 2020 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja LAS Prlekija do 30. 9. 2020 do 13.00 ure. Povezava do 6. javnega poziva

Vabilo na delavnici za prijavitelje na 6. javni poziv LAS Prlekija

07-08-2020

Vabimo vas na DELAVNICI za prijavitelje na 6. javni poziv LAS Prlekija. Izbrani projekti bodo prispevali k uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020 s sofinanciranjem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na delavnicah bomo predstavili javni poziv, vlogo in možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov.Urnik delavnic: v torek, 11. 8. 2020 ob 10.00 uri, v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona; v torek, 11. 8. 2020 ob 13.00 uri, na Glavnem trgu...

Na 5. javni poziv LAS Prlekija prispelo 19 vlog

14-07-2020

Na 5. javnem pozivu LAS Prlekija, ki se je zaključil 8. julija 2020, je bilo razpisanih skoraj 610 tisoč EUR sredstev v 8 ukrepih za izvajanje operacij, ki bodo sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz državnega programa PRP. Na poziv je prispelo 19 vlog, ki kandidirajo na 6 različnih ukrepih, skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja pa znaša dobrih 647 tisoč EUR. Vodilni partner in ocenjevalna komisija...

LAS Prlekija ponovno uspešna pri pridobivanju dodatnih nepovratnih razvojnih sredstev

13-07-2020

Akterji LAS Prlekija smo bili znova uspešni. Kar trije projekti, ki smo jih letos tik pred »korona« krizo oddali na javni razpis »Sodelovanje LAS«, so bili prepoznani kot obetavni in izbrani za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru vseslovenskega 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 (sodelovanje LAS) je bilo skupno odobrenih devet projektov, od teh smo LAS Prlekija s partnerskimi LAS iz Slovenije in iz Avstrije...

Dodatna opozorila za prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija

01-07-2020

Le še teden dni je do izteka roka za oddajo vlog na 5. javni poziv LAS Prlekija! Potencialne prijavitelje bi radi dodatno opomnili, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri oddaji vloge: upravičenec, ki je pravna ali fizična oseba, ima lahko na dan oddaje vloge do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države. Vlogi torej morate (vlagatelj in morebitni partnerji) priložiti potrdilo od FURS-a, da imate na dan oddaje vloge na LAS plačane vse...

Izvajanje operacij (SLR 2014-2020)

Izvedeno vodno srečanje z udeleženci delavnic projekta Pametne vasi za jutri

31-07-2020

V sklopu operacije Pametne vasi za jutri smo včeraj, 30. 7. 2020 ob 16. 30 uri, izvedli uvodno srečanje z udeleženci delavnic. Srečanje smo izpeljali v Gasilskem domu v Radomerju, kjer smo se pogovorili o vsebini in obsegu delavnic ter se dogovorili o nadaljnjih srečanjih. Na delavnicah, ki so brezplačne...

Nastajanje kuharske knjige »Glamur«

31-07-2020

V okviru projekta sodelovanja Glamur, ki ga izvajamo v sodelovanju z LAS Ovtar Slovenskih goric in avstrijskim LAS Vulkanland, je ena izmed aktivnosti tudi priprava prav posebne kuharske knjige. Poleg recepture in fotografij bo knjiga vsebovala tudi kako anekdoto, zgodbo, morda običaj, kdaj se je ta jed pripravljala in kako...

V Radencih odprli Center medgeneracijskega druženja s krajevno knjižnico

13-07-2020

V Radencih so 9. julija odprli Center medgeneracijskega druženja s krajevno knjižnico, v katerem bodo v dveh prostorih na 115 kvadratnih metrih poleg 6000 enot knjižničnega gradiva tudi nove vsebine – od lutkovnega abonmaja, koncertov in likovnih razstav do vseživljenjskega učenja in družabnih iger. Projekt, sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada...

Delavnice v okviru operacije Pametne vasi za jutri - zbiranje prijav do 17. 7. 2020

22-06-2020

Poznavanje in uporaba pametnih telefonov, tablic in računalnikov se je v preteklih mesecih, ko smo bili ločeni od bližnjih, odvisni od informacij iz medijev in prepuščeni sami sebi, izkazalo kot pomembno orodje za ohranjanje stikov in pridobivanje podatkov, pomembnih za vsakodnevno življenje. Mladi z uporabo digitalnih tehnologij nimamo nobenih težav...

Sončna elektrarna za samooskrbo Športnega centra Radenci

22-06-2020

Občina Radenci je bila v okviru prijave na 3. javni poziv LAS Prlekija uspešna pri prijavi projekta Sončne elektrarne za samooskrbo Športnega centra Radenci. Občina Radenci je prepoznavna turistična destinacija, ki gradi svojo dejavnost na naravnih zdravilnih faktorjih se močno zaveda pomena ohranitve narave in naravnih virov, zato se odloča...

Jejmo dobrote naših lokalnih ponudnikov!

31-03-2020

Danes se zaradi razmer, v katerih smo se znašli, morda bolj kot kadarkoli prej veča zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane. Lokalna hrana ima namreč pred uvoženo številne prednosti, med katerimi prednjačijo kakovost, svežina in varnost. Z mobilno aplikacijo Klopotec, ki smo jo razvili v okviru projekta Glamur, lahko odkrijete...