Aktualno

LAS Prlekija v pričakovanju odobritev operacij

08-06-2017

LAS Prlekija je uspešno izpeljala vse zahtevane postopke dveh javnih pozivov za izvajanje operacij pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju osmih občin Prlekije. Na potrditev iz strani Agencije RS za kmetijske trge čaka 10 operacij in na potrditev iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo čaka 9 predlaganih operacij. Potrditve operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pričakujemo v drugi polovici junija.

Vodilni partner LAS Prlekija pripravlja predlog projekta sodelovanja na 2. Javni poziv podukrepa 19.3

08-06-2017

Skladno s sklepom Upravnega odbora LAS Prlekija nadaljuje Vodilni partner (Prleška razvojna agencija) s pripravo predloga projekta na 2. Javni poziv podukrepa 19.3 (Sodelovanje LAS). Na 1. Javni poziv istega ukrepa je prispelo 7 projektov s skupno 22 vključenimi partnerji. Eden od sedmih prijavljenih projektov je tudi GLAMUR, v katerega so vključeni LAS Prlekija, LAS Ovtar in LAG Vulkanland iz Avstrije. Rezultati prvega razpisa še niso znani.

LAS Prlekija v okviru mednarodne konference DRSP gostil češke predstavnike LAS

23-05-2017

V petek, 19. 5. 2017, se je v Cerkvenjaku sestalo preko 70 predstavnikov iz 26 lokalnih akcijskih skupin iz Slovenje in Češke, med drugim tudi predstavniki vodilnega partnerja LAS Prlekija, da bi skupaj zastavili nove projekte razvoja podeželskih območij. V okviru konference smo goste iz Češke pripeljali tudi v LAS Prlekija, kjer so si v Centru DUO Veržej lahko ogledali uspešno izvedene projekte iz preteklega programskega obdobja.

Obvestilo izbranim prijaviteljem vlog na 2. javni poziv LAS Prlekija

26-04-2017

Spoštovani! Obveščamo vas, da smo zaključili z zahtevnim postopkom priprave projektne dokumentacije za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa CLLD. V torek 25. 4. 2017 smo vse vloge, ki jih je Upravni odbor LAS Prlekija potrdil na osnovi 2. javnega poziva LAS Prlekija, predali pristojnemu organu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

LAS Prlekija oddala prijavo operacije v okviru Javnega razpisa za podukrep 19.3

05-04-2017

LAS Prlekija je skupaj s tremi partnerji – z LAS Ovtar Slovenskih goric ter z avstrijskima LAS Verein zur Förderung Steirischen Vulkanlandes in društvom Verein Genuss am Fluss im Steirischen Vulkanland, dne 31. marca 2017, oddala prijavo operacije z naslovom »Glamur« na Javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Upravni odbor LAS Prlekija potrdil deset operacij na 2. javnem pozivu LAS

04-04-2017

V torek, 21. marca 2017 je v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekala 5. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija (UO), na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na 2. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR, ki se je zaključil konec januarja 2017. Upravni odbor je na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS o ocenjevanju vlog potrdil operacije desetih vlagateljev, eno izmed njih delno.

Več iz rubrike Aktualno

Ne spreglejte

Aktualno iz sestankov v Bruslju na temo izvajanja LEADER/CLLD

02-03-2017

Pristop LEADER/CLLD je prepoznan kot uspešen model razvoja lokalnih skupnosti, v programskem obdobju 2014–2020 je načrtovanih 2.536 lokalnih akcijskih skupin in 9,8 mrd €. Potrebni so napori za hitrejše in kvalitetnejše izvajanje v tem programskem obdobju. Potekajo razprave o razvoju pristopa v programskem obdobju po 2020.

Evropska Komisija začenja javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike

06-02-2017

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki bo potekalo 12 tednov. Prejeti prispevki kmetov, državljanov, organizacij in drugih zainteresiranih strani bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Posodobljena in poenostavljena skupna kmetijska politika bo obravnavala ključne izzive kmetijstva in...

Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020

16-12-2016

Na konferenci v Estoniji, ki je potekala 22. in 23. novembra 2016 v mestu Tartu, je bila sprejeta Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020. Dokument (v angleščini) najdete na tej povezavi.

Več iz rubrike Ne spreglejte