Aktualno

Poziv za nastop na sejmu AGRA 2019

26-06-2019

Spoštovani člani in izvajalci projektov LAS Prlekija ter GlaMUR ponudniki! Z veseljem vas obveščamo, da se je LAS Prlekija skupaj z LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020 po uspešni lanskoletni izvedbi ponovno dogovorila za skupen nastop Pomurskih lokalnih akcijskih skupin na 57. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal med 24. in 29. avgustom 2019. Namen nastopa na sejmu je predstaviti delovanje in aktivnosti LAS Prlekija...

LAS Prlekija pridobila dodatna sredstva za uspešnost

21-06-2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je obvestilo slovenske lokalne akcijske skupine o ugotovitvah glede uspešnosti v prvem delu programskega obdobja. LAS Prlekija je pri izvajanju ciljev v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja izpolnila tri od štirih mejnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja. Do 31. 12. 2018 smo močno presegli načrtovano število zaključenih operacij (projektov), presegli smo delež dodeljenih sredstev v primerjavi s finančnim okvirjem in močno smo...

Izvoljeni novi člani organov LAS Prlekija

05-06-2019

Na 6. redni seje skupščine LAS Prlekija, ki je bila 30. 5. 2019 v Apačah, so člani skupščine potrdili poročilo o delovanju in animaciji LAS v letu 2018 in poročilo o vrednotenju LAS v obdobju 2014-2018. Prav tako so potrdili spremembe Strategije lokalnega razvoja, ki vključujejo spremembe ocenjevalnega obrazca za javne pozive EKSRP in ESRR, spremembe pravilnika o ocenjevanju ter vključitev LAS Prlekija v mednarodni projekt sodelovanja, ki prinaša dodatno...

Upravni odbor LAS Prlekija odločil glede vlog prispelih na 3. in 4. javni poziv LAS Prlekija

05-06-2019

Na 13. seji upravnega odbora LAS, ki je bila 30. 5. 2019 v Apačah, so člani glasovali o izboru operacij prispelih na 3. in 4. javni poziv LAS Prlekija. Od 15 prispelih vlog na 3. javni poziv, je UO izbral enajst operacij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP). Izmed 11 prispelih vlog na 4. javni poziv, je UO izbral šest operacij, ki bodo po zaključku postopkov pridobila sofinanciranje...

Pametne vasi za jutri: študijski obisk partnerskih LAS v Posavju

27-05-2019

V okviru projekta sodelovanja Pametne vasi za jutri smo se partnerji projekta, dne 23. 5. 2019, mudili na študijskem obisku pri LAS Posavje. Na celodnevnem ogledu dobrih praks Posavja je med udeleženci potekala izmenjava izkušenj z namenom boljše uporabe znanja, energije, tehnologij, mobilnosti ipd. v prid ohranitve zdravega in privlačnega podeželja. Projekt je sofinanciran v okviru podukrepa 19.3 (sodelovanje LAS)  iz sklada EKSRP.   

12. seja upravnega odbora LAS Prlekija

23-05-2019

Na seji, ki je potekala 20. 5. 2019 v Veržeju, so člani potrdili poročili vodilnega partnerja o delovanju in animaciji LAS v letu 2018 in poročilo o vrednotenju LAS v obdobju 2014-2018. Usmeritve in priporočila, ki jih ponujajo zaključki vrednotenja LAS Prlekija v obdobju med 2014 in 2018 bo LAS upošteval pri delovanju in delitvi sredstev obeh evropskih skladov EKSRP in ESRR v preostalih letih programskega obdobja. Ključen je večji...

Več iz rubrike Aktualno

Izvajanje operacij (SLR 2014-2020)

Izvajanje projekta Zaposlitveni center Ljutomer

23-05-2018

V okviru projekta Zaposlitveni center Ljutomer, ki se izvaja preko 2. javnega poziva LAS Prlekija in se sofinancira s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v petek potekal posvet z naslovom »SOCIALNO PODJETNIŠTVO - Socialno varstvene storitve in programi«. Po posvetu je sledilo še slovesno odprtje Zaposlitvenega centra...

Vabilo na delavnico "Praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija"

26-03-2018

V sklopu izvajanja operacije z akronimom »Stari sadovnjaki nova vrednost«, ki je bila izbrana v okviru 1. Javnega poziva LAS Prlekija in se delno sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Vas vabimo na delavnico: praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija...

Vabilo na delavnice v okviru operacije Jem lokalno 2

06-02-2018

V sklopu projekta Jem lokalno 2, PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v sodelovanju s partnerji vabi na več delavnic: "Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob 16. uri v prostorih OŠ Stročja vas - VABILO.pdf "Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob...

Ureditev Turistično promocijskega centra Stara Gora

31-01-2018

Z ureditvijo Turistično promocijskega centra na Stari Gori želijo v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici povezati lokalne proizvajalce in jih vključiti v turistično ponudbo, promovirati lokalne proizvode, zagotoviti čim boljšo ponudbo obiskovalcem - turistom in izletnikom in s tem doseči osnovni cilj operacije - turistično dejavnost v občini prenesti na...

Revitalizacija vaških mlak in ureditev rastlinske čistilne naprave na Stari Cesti

31-01-2018

Na pobudo prebivalcev Stare Ceste bodo partnerji (Skupina Fabrika d. o. o., Turistično društvo Stara Cesta, KS Stara Cesta in Občina Ljutomer) v operaciji z akronimom "Od mlake do mlake" z obnovo in revitalizacijo vaških mlak in ureditvijo rastlinske čistilne naprave pri starem vrtcu Stara Cesta ter z uporabo ekoremediacij...

Projekt "Prleški lončar"

21-12-2017

V Centru DUO, enoti Zavoda Marianum Veržej, so pričeli v septembru izvajati operacijo Prleški lončar, kjer s projektnim partnerjem, z Lončarstvom Žuman iz Ljutomera, skušajo aktualizirati poklic lončarja, razviti nove izdelke, ki bi bili tržno zanimivi za sodobnega kupca, predvsem pa v lokalno okolje prinesti nova znanja in spretnosti oblikovanja gline...

Več iz rubrike Izvajanje operacij