Aktualno

LAS Obsotelje in Kozjansko na ogledu dobrih praks pri LAS Prlekija

15-10-2018

Lokalna akcijska skupina (LAS) Prlekija je v petek 12. oktobra gostila skupino 30 gostov iz Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko, za katere je vodilni partner LAS Prlekija organiziral oglede dobrih praks, sofinanciranih iz programa LEADER / CLLD. Gostje so si dopoldne najprej ogledali staro mestno jedro v Ljutomeru skozi prizmo operacije »Ljutomer naše mesto« (sklad ESRR), nato pa še Muzej Ljutomerski kasač, kjer so se podrobneje seznanili z operacijo...

Delavnica za izvajalce operacij 2. javnega poziva LAS (sklad ESRR)

17-09-2018

Izvajalce devetih operacij 2. javnega poziva LAS Prlekija, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, obveščamo, da vodilni partner organizira delavnico na temo priprave poročil / zahtevkov izvedenih operacij. Delavnica bo potekala v torek, 2. 10. 2017. O lokaciji boste naknadno obveščeni.

3. in 4. poziv LAS Prlekija bosta objavljena predvidoma meseca oktobra

17-09-2018

Ekipa vodilnega partnerja (PRA) trenutno pripravlja 3. in 4. javni poziv LAS Prlekija, ki bosta objavljena predvidoma prihodnji mesec. O objavi obeh pozivov bodo odločali organi LAS Prlekija.

Aktivna udeležba predstavnikov LAS Prlekija na Festivalu slovenskih LAS v Kamniku

11-09-2018

V Kamniku je 7. in 8. septembra potekal Festival slovenskih LAS z mednarodno udeležbo, ki ga je organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja, skupaj z LAS Srce Slovenije in Mrežo za podeželje (MKGP). Geslo letošnjega festivala je bilo Skupaj za lokalni razvoj. Prvi dan je bil na programu strokovni posvet in srečanje predstavnikov LAS, drugi dan festivala pa je sovpadal z največjim etnološkim festivalom v Sloveniji – Dnevom narodnih noš...

Predstavniki slovaških LAS na ogledu dobrih praks pri LAS Prlekija

10-09-2018

Lokalna akcijska skupina (LAS) Prlekija je 5. in 6. septembra gostila predstavnike Lokalnih akcijskih skupin iz Slovaške. Zanje smo organizirali oglede dobrih praks, sofinanciranih iz programa LEADER/CLLD. Gostje so prvi dan obiskali Info center Biomura na Moti, staro mestno jedro v Ljutomeru in nato še priljubljeno turistično destinacijo - Jeruzalem. Drugi dan so si ogledali uspešno izveden projekt iz zdajšnjega programskega obdobja Park doživetij v Križevcih, nato pa še etnološko...

Predstavitev LAS Prlekija na sejmu AGRA 2018

03-09-2018

Za nami je uspešen nastop na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, kjer smo med 25. in 30. avgustom 2018 predstavili delovanje in aktivnosti LAS Prlekija, uspešno izvedene projekte iz zdajšnjega programskega obdobja ter ponudbo znotraj območja LAS Prlekija. Obiskovalcem sejma smo delili animacijsko gradivo LAS Prlekija, z zainteresiranimi pa smo opravili tudi osebni razgovor in podali vse relevantne informacije o prijavi in izvajanju operacij, sofinanciranih z evropskimi sredstvi v okviru programa CLLD (lokalni razvoj, ki ga...

Več iz rubrike Aktualno

Izvajanje operacij (SLR 2014-2020)

Izvajanje projekta Zaposlitveni center Ljutomer

23-05-2018

V okviru projekta Zaposlitveni center Ljutomer, ki se izvaja preko 2. javnega poziva LAS Prlekija in se sofinancira s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v petek potekal posvet z naslovom »SOCIALNO PODJETNIŠTVO - Socialno varstvene storitve in programi«. Po posvetu je sledilo še slovesno odprtje Zaposlitvenega centra...

Vabilo na delavnico "Praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija"

26-03-2018

V sklopu izvajanja operacije z akronimom »Stari sadovnjaki nova vrednost«, ki je bila izbrana v okviru 1. Javnega poziva LAS Prlekija in se delno sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Vas vabimo na delavnico: praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija...

Vabilo na delavnice v okviru operacije Jem lokalno 2

06-02-2018

V sklopu projekta Jem lokalno 2, PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v sodelovanju s partnerji vabi na več delavnic: "Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob 16. uri v prostorih OŠ Stročja vas - VABILO.pdf "Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob...

Ureditev Turistično promocijskega centra Stara Gora

31-01-2018

Z ureditvijo Turistično promocijskega centra na Stari Gori želijo v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici povezati lokalne proizvajalce in jih vključiti v turistično ponudbo, promovirati lokalne proizvode, zagotoviti čim boljšo ponudbo obiskovalcem - turistom in izletnikom in s tem doseči osnovni cilj operacije - turistično dejavnost v občini prenesti na...

Revitalizacija vaških mlak in ureditev rastlinske čistilne naprave na Stari Cesti

31-01-2018

Na pobudo prebivalcev Stare Ceste bodo partnerji (Skupina Fabrika d. o. o., Turistično društvo Stara Cesta, KS Stara Cesta in Občina Ljutomer) v operaciji z akronimom "Od mlake do mlake" z obnovo in revitalizacijo vaških mlak in ureditvijo rastlinske čistilne naprave pri starem vrtcu Stara Cesta ter z uporabo ekoremediacij...

Projekt "Prleški lončar"

21-12-2017

V Centru DUO, enoti Zavoda Marianum Veržej, so pričeli v septembru izvajati operacijo Prleški lončar, kjer s projektnim partnerjem, z Lončarstvom Žuman iz Ljutomera, skušajo aktualizirati poklic lončarja, razviti nove izdelke, ki bi bili tržno zanimivi za sodobnega kupca, predvsem pa v lokalno okolje prinesti nova znanja in spretnosti oblikovanja gline...

Več iz rubrike Izvajanje operacij