Aktualno

Knjiga o programu LEADER/CLLD

15-05-2020

Razvoj podeželja s pristopom od spodaj – navzgor daje že vrsto let dobre rezultate. V naslednjem programskem obdobju jih želimo še izboljšati. Zato Vas vabimo k izpolnjevanju ankete o evropskem programu za razvoj podeželja LEADER/CLLD, ki jo odprete na povezavi https://www.1ka.si/a/271487 . Rezultate ankete bomo povzeli v publikaciji »Učinki LEADER/CLLD na slovenskem podeželju«. Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje. Povezava na 1ka Anketo za lokalno prebivalstvo: https://www.1ka.si/a/271487 QR koda za to anketo:

OBVESTILO - Objavljena posodobljena verzija Navodil OU o upravičenih stroških ESRR

08-05-2020

Obveščamo vas, da je na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila objavljena posodobljena verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.10 (https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-10_april20.pdf), ki vsebuje novo poglavje - Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19. Navodila so spremenjena v poglavjih, ki vplivajo na poročanje: Poglavje 2.1.1 Nakup nepremičnin: Popravljena so zahtevana dokazila v primeru nakupa nepremičnin (usklajeno z zakonodajo). Poglavje 5 Posebnosti za primere...

Popravek 5. Javnega poziva LAS Prlekija

29-04-2020

Upravni odbor LAS Prlekija je sprejel sklep o spremembi 5. javnega poziva. Rok za oddajo prijav je po novem 8. 7. 2020. Skladno s prejeto odločbo o spremembi Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija je spremenjena tudi višina razpoložljivih sredstev v dveh ukrepih. Popravljeno besedilo 5. Javnega poziva je dostopno tukaj.

Obvestilo za izvajalce projektov LAS (sredstva ESRR) v času izrednih razmer

10-04-2020

Na podlagi prejetih usmeritev Organa upravljanja (OU) za premostitev težav ob izvajanju operacij financiranih iz sredstev Evropske kohezijske politike (EKP) v času izrednih razmer (koronavirus- COVID- 19) vam sporočamo:  Vpliv koronavirusa v izvajanju operacij se opredeljuje kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi...

Obvestilo za izvajalce projektov LAS (sredstva EKSRP) v času izrednih razmer

03-04-2020

Upravičenci operacij LAS (sredstva EKSRP), ki se v sprašujete, kako je z upoštevanjem časovne dinamike vlaganja zahtevkov projektov LEADER/CLLD v času izrednih razmer sporočamo, da roki za izpolnitev obveznosti ne tečejo. Neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, se ne bo štelo za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe, zato upravičenci s tem v povezavi ne boste deležni nikakršnih sankcij.

Delo LAS Prlekija v času epidemije poteka nemoteno

30-03-2020

V času omejevanja širjenja epidemije koronavirusa delo LAS Prlekija poteka nemoteno preko dela zaposlenih od doma.    Za vse informacije smo v delovnem času dosegljivi preko kontaktov na tej povezavi. Redno posodabljamo tudi objave na naši spletni stran www.las-prlekija.com ter FB strani www.facebook.com/lasprlekija/, zato vabljeni k spremljanju. Ostanite zdravi! 

Izvajanje operacij (SLR 2014-2020)

Jejmo dobrote naših lokalnih ponudnikov!

31-03-2020

Danes se zaradi razmer, v katerih smo se znašli, morda bolj kot kadarkoli prej veča zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane. Lokalna hrana ima namreč pred uvoženo številne prednosti, med katerimi prednjačijo kakovost, svežina in varnost. Z mobilno aplikacijo Klopotec, ki smo jo razvili v okviru projekta Glamur, lahko odkrijete...

Aplikacija VIA Prlekija združuje več kot 300 različnih ponudnikov in lokacij

27-03-2020

Z željo, da vsem prebivalcem območja LAS Prlekija v času koronavirusa olajšajo dostop do informacij o lokalnih ponudnikih domače prehrane na območju LAS Prlekija, so na spletni strani hwww.viaprlekija.si vzpostavili prikaz vpisanih ponudnikov lokalne prehrane. Ponudnike je mogoče iskati, s klikom na gumb "Več informacij" ter tako pridobiti kontaktne podatke...

Izvajanje projekta Zaposlitveni center Ljutomer

23-05-2018

V okviru projekta Zaposlitveni center Ljutomer, ki se izvaja preko 2. javnega poziva LAS Prlekija in se sofinancira s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v petek potekal posvet z naslovom »SOCIALNO PODJETNIŠTVO - Socialno varstvene storitve in programi«. Po posvetu je sledilo še slovesno odprtje Zaposlitvenega centra...

Vabilo na delavnico "Praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija"

26-03-2018

V sklopu izvajanja operacije z akronimom »Stari sadovnjaki nova vrednost«, ki je bila izbrana v okviru 1. Javnega poziva LAS Prlekija in se delno sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Vas vabimo na delavnico: praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija...

Vabilo na delavnice v okviru operacije Jem lokalno 2

06-02-2018

V sklopu projekta Jem lokalno 2, PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v sodelovanju s partnerji vabi na več delavnic: "Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob 16. uri v prostorih OŠ Stročja vas - VABILO.pdf "Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob...

Ureditev Turistično promocijskega centra Stara Gora

31-01-2018

Z ureditvijo Turistično promocijskega centra na Stari Gori želijo v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici povezati lokalne proizvajalce in jih vključiti v turistično ponudbo, promovirati lokalne proizvode, zagotoviti čim boljšo ponudbo obiskovalcem - turistom in izletnikom in s tem doseči osnovni cilj operacije - turistično dejavnost v občini prenesti na...