LAS Prlekija s pomočjo evropskih sredstev podpira izgradnjo rekreacijske infrastrukture in bogati turistično ponudbo

Lokalna akcijska skupina Prlekija je 5. 9. 2017 prejela odločbe od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) o odobritvi vseh deset operacij, ki jih je konec marca predložila agenciji. Največ operacij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželj (EKSRP), bo namenjenih vzpostavljanju nove in obnovi obstoječe rekreacijske infrastrukture ter bogatitvi turistične ponudbe na območju osmih občin LAS Prlekija. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 376.179,62 EUR.

 

 

novinarska konferenca 07092017

Ob tej priložnosti smo organizirali novinarsko konferenco, v četrtek, 7. septembra 2017 ob 11.00 uri v prostorih Info centra Biomura, Mota 76 pri Ljutomeru (Gostilna Trnek).

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

SEZNAM ODOBRENIH OPERACIJ

 

Objave v medijih:

 

0
0
0
s2sdefault