LAS Prlekija uspešna s prijavo operacije »Pametne vasi za jutri« v okviru javnega poziva za sodelovanje LAS

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila operacijo »Pametne vasi za jutri«, ki smo jo v sodelovanju prijavili LAS Prlekija s partnerji LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020 prijavili aprila 2018 na 3. Javni poziv podukrepa 19.3. Višina odobrenih evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za LAS Prlekija znaša 72 tisoč EUR, delež LAS Prlekija v operaciji znaša dobrih 90 tisoč EUR (18 tisoč EUR lastnih sredstev).
V operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati. Na območju LAS Prlekija bosta operacijo izvajali Prleška razvojna agencija in Občina Apače.
Operacija bo trajala 18 mesecev, izvajati se bo pričela takoj v začetku prihodnjega leta.

0
0
0
s2sdefault