LAS Obsotelje in Kozjansko na ogledu dobrih praks pri LAS Prlekija

Lokalna akcijska skupina (LAS) Prlekija je v petek 12. oktobra gostila skupino 30 gostov iz Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko, za katere je vodilni partner LAS Prlekija organiziral oglede dobrih praks, sofinanciranih iz programa LEADER / CLLD. Gostje so si dopoldne najprej ogledali staro mestno jedro v Ljutomeru skozi prizmo operacije »Ljutomer naše mesto« (sklad ESRR), nato pa še Muzej Ljutomerski kasač, kjer so se podrobneje seznanili z operacijo »Ljutomerski kasač« (ESRR), ki je obogatila turistično ponudbo Ljutomera s popularizacijo kasaštva in prleškega dialekta. Narečni slovar kasaškega izrazja, kot osrednji rezultat operacije, je postal del muzejske zbirke Muzeja Ljutomerski Kasač. Sledila je kratka predstavitev operacije »Jem lokalno« (EKSRP), izvajalca PORA Gornja Radgona. V nadaljevanju so si gostje ogledali čebelarsko učilnico na prostem pri nosilcu operacije »Medena pot« (ESRR) Čebelarstvo Tigeli in uspešno izveden projekt iz zdajšnjega programskega obdobja Park doživetij v Križevcih (EKSRP). Popoldanski del programa se je odvijal na vinski turistični cesti Jeruzalem, kjer so gostje in gostitelji izmenjali izkušnje z izvajanjem programa CLLD in načrtovali prihodnje povezovanje obeh LAS.

 

WP 20181012 10 16 41 Rich

Kasaški muzej Ljutomer

WP 20181012 12 06 37 Rich

Čebelarski muzej Tigeli

WP 20181012 12 44 11 Rich

Doživljajski park Križevci

IMG 20181012 151039

IMG 20181012 151615

Jeruzalem

0
0
0
s2sdefault