LAS Prlekija pridobila še en projekt na podukrepu sodelovanja LAS (P19.3)

Štirim projektom Kaj nas uči Mura, Živa dediščina in Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije, Kolesarska veriga na podeželju, s katerimi smo uspešno kandidirali na 5. javnem razpisu za podukrep 19.3 (sodelovanje LAS), po uspešni pritožbi, pridružil še peti. Gre za projekt z naslovom »Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija«, ki vključuje skupno 6 lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji, ki skupno pokrivajo območje 35 občin med Mariborom, Ptujem, Lenartom in Ljutomerom in LAS Ceahlau iz karpatskega dela Romunije. Namen projekta je, da bi za širše območje Podravske regije in del Pomurja vzpostavili učinkovit model trženja lokalne ponudbe v obliki agencije, ki bi skrbela za trženje obstoječih in novih integralnih turističnih produktov na območju vključenih LAS-ov. Tržni model bi vzpostavili v sodelovanju z vsemi deležniki, ki bi se tako bolje povezali, spoznali in skupaj delovali v razvoju turističnih, gospodarskih, demografskih in drugih potencialov območja. Celotna vrednost projekta vseh LAS znaša preko 487 tisoč eur, od tega vrednost projekta LAS Prlekija znaša skoraj dobrih 114,5 tisoč EUR, vrednost sofinanciranja pa 95.128,99 EUR, ki se črpajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz programa PRP. 

Za razvoj območja LAS Prlekija smo tako na zadnjem razpisu projektov sodelovanja LAS uspeli pridobiti dodatnih 446 tisoč EUR nepovratnih sredstev in povečali skupen fond nepovratnih sredstev v tem programskem obdobju na nekaj več kot 3,44 milijona EUR. Ob upoštevanju lastnih sredstev vloženih v projekte LAS, znaša skupni proračun programa LEADER/CLLD 2014-2020 v osmih občinah LAS Prlekija krepko čez 4 mil EUR.