Zaposlitveni center Ljutomer

Naziv operacije:

Zaposlitveni center Ljutomer
Akronim operacije: ZC Ljutomer
Nosilec operacije: Društvo varnega zavetja Pomurja
Partnerji operacije: Kreativna zadruga za izobraževanje, usposabljanje in kreiranje novih delovnih mest z.o.o., so.p., PE Ljutomer
Povzetek operacije: Invalidne osebe uvrščamo med izključene družbene skupine, saj jim ni zmeraj zagotovljena pravica do enake obravnave kot drugim državljanom RS, kljub z zakonodajo zagotovljenim socialnim pravicam. Podatki o prijavljenih invalidih na ZRSZ kažejo, da je bilo konec meseca septembra 2016 na Uradu za delo Ljutomer v strukturi brezposelnih oseb, prijavljenih kar 32,5 % invalidov. Namen: Zaposlitveni center, ki ga bomo ustanovili v projektu, bo ustanovljen zato, da bo invalidom, ki so upravičeni do zaposlitve v zaščiteni zaposlitvi, omogočil zaposlitev na delovnem mestu in v delovnem okolju, ki bo prilagojeno njihovim delovnim sposobnostim in potrebam.
Zaposlitveni center bo invalidom ponujal socialno in ekonomsko vključitev v poklicno življenje ter ekonomsko neodvisnost na daljši rok, saj gre za dolgotrajno zaposlitev in s tem trajno rešitev te problematike.
Glavne aktivnosti operacije:
  • odprtje Zaposlitvenega centra na področju Ljutomera;
  • usposobljanje vsaj 5 invalidov za delo v zelenem programu in njihova zaposlitev;
  • vzpostavitev mreže sodelovanja deležnikov v lokalni skupnosti in informiranje lokalne skupnosti;
Splošni cilj: Povečanje solidarnosti na območju LAS
Specifični cilj: Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin
Kazalnik: Vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje in socialne storitve: 10
Celotna vrednost operacije: 46.423,14 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR: 35.064,60 EUR
Več informacij:

www.zavodskupaj.si


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault