Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer

Naziv operacije:

Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer
Akronim operacije: Ljutomer naše mesto
Nosilec operacije: Občina Ljutomer
Partnerji operacije: Skupina Fabrika d.o.o., Kasaški klub Ljutomer
Povzetek operacije: Namen in predmet operacije je doseči boljšo prepoznavnost naravne, kulturne in zgodovinske dediščine območja ter njihovo vključevanje v turistične proizvode, ki jih lokalno vsak zase ne morejo doseči.
V okviru operacije bodo partnerji skupaj z lokalnimi ponudniki razvili skupni turistični produkt mesta Ljutomer, ki bo temeljil na značilni in prepoznavni kulturni, naravni in zgodovinski dediščine mesta Ljutomer. Večji del aktivnosti operacije bo usmerjen v delo s turističnimi ponudniki, ki bodo na delavnicah in razgovorih animirani k vključitvi v turistično ponudbo. Za namene promocije in v podporo trženju bo izdan turistični katalog mesta Ljutomer, promocijska zloženka na temo kasaštva, pripravljene bodo spletne vsebine, postavljena bo informacijska turistična infrastruktura in urejen edukacijski zeliščni park.
Glavne aktivnosti operacije:

 

Splošni cilj: Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije
Specifični cilj: Spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu
Kazalnik: Bogatitev lokalne turistične ponudbe: 1
Celotna vrednost operacije: 29.592,26 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR: 38.061,77 EUR
Več informacij:

www.obcinaljutomer.si


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault