LAS Prlekija v novem programskem obdobju 2021 - 2027

Predstavnika LAS Prlekija sta se v decembru udeležila delavnice, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z namenom, da predstavi postopke za pričetek delovanja lokalnih akcijskih skupin v novem programskem obdobju do leta 2027. Najkasneje do 3. marca bomo vse slovenske LAS oblikovale partnerstva za pripravo strategij in najkasneje do 31. julija 2023, bomo oddali izdelane Strategije lokalnega razvoja. LAS Prlekija je za izvedbo še veljavne strategije odobrila 73 projektov v programskem obdobju 2014-2020 in se vključila v 11 projektov sodelovanja s slovenskimi in mednarodnimi partnerji.