Kdaj bodo vlagatelji na 1. javni poziv LAS Prlekija izvedeli, ali je bila njihova vloga uspešna?

Vodilni partner LAS Prlekija obvesti vlagatelje o statusu njihovih vlog po tem, ko Upravni odbor LAS Prlekija razpravlja o poročilu Ocenjevalne komisije in sprejme sklep o izidu 1. javnega poziva. Vloge, ki ne ustrezajo administrativnim zahtevam se s sklepom Ocenjevalne komisije zavržejo kot nepopolne. Vodilni partner obvesti vlagatelje o zavržbi po seji Upravnega odbora. Vloge, ki so bile ocenjene in izbrane za izvajanje, vodilni partner predlaga v odobritev pristojnemu organu (v primeru 1. javnega poziva Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja - ARSKTRP) in o tem obvesti vlagatelje. Vodilni partner LAS Prlekija obvesti o sklepu Upravnega odbora tudi tiste vlagatelje, katerih vloge so bile ocenjene, vendar zaradi prenizkega števila točk ali pomanjkanja razpoložljivih sredstev niso predložene v odobritev na ARSKTRP.

0
0
0
s2sdefault