Obvestilo za izvajalce projektov LAS (sredstva EKSRP) v času izrednih razmer

Upravičenci operacij LAS (sredstva EKSRP), ki se v sprašujete, kako je z upoštevanjem časovne dinamike vlaganja zahtevkov projektov LEADER/CLLD v času izrednih razmer sporočamo, da roki za izpolnitev obveznosti ne tečejo. Neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, se ne bo štelo za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe, zato upravičenci s tem v povezavi ne boste deležni nikakršnih sankcij.

Dne 28. 3. 2020 je v Uradnem listu RS št 36/2020, z dne 28. 3. 2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS -CoV-2 (COVID-19), ki je pomemben za upravičence, ki koristijo sredstva iz EKSRP. Zakon med drugim določa, da se roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah podaljšujejo ter da roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo. Torej zadržanje rokov nastopi ob začetku veljavnosti tega zakona (28. 3. 2020) in traja vse do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to epideminološko stanje oziroma najkasneje do 1. julija 2020. V okviru skladov EKSRP in ESPR se epidemija s koronavirusom COVID-19 šteje za »višjo silo«. To za upravičence iz ukrepa LEADER/CLLD pomeni, da se neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, ne bo štelo za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe, zato upravičenci s tem v povezavi ne bodo deležni nikakršnih sankcij.

Več o povezavi med navedenim interventnim zakonom in vlaganju vlog za višjo silo je objavljeno na spletnih straneh MKGP.

Ne glede na vse navedeno pa spodbujamo vse upravičence, ki v dani situaciji vendarle lahko izpolnijo svoje obveznosti (npr. oddaja zahtevka za izplačilo sredstev, e-poročanje o izpolnjenih obveznosti), da to storijo v največji možni meri v predpisanih rokih.

Odgovori na najpogostejša vprašanja upravičencev glede obveznosti iz odločb o pravici (Vir: spletna stran PRP)

 

0
0
0
s2sdefault