Na 5. javni poziv LAS Prlekija prispelo 19 vlog

Na 5. javnem pozivu LAS Prlekija, ki se je zaključil 8. julija 2020, je bilo razpisanih skoraj 610 tisoč EUR sredstev v 8 ukrepih za izvajanje operacij, ki bodo sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz državnega programa PRP. Na poziv je prispelo 19 vlog, ki kandidirajo na 6 različnih ukrepih, skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja pa znaša dobrih 647 tisoč EUR. Vodilni partner in ocenjevalna komisija bosta v poletnem času izvedla zahtevne postopke administrativnega usklajevanja vlog. Upravni odbor LAS Prlekija bo na podlagi ugotovitev in predloga ocenjevalne komisije LAS Prlekija v septembru sprejel odločitev glede izbire operacij.