LAS Prlekija objavila 7. javni poziv za izbor operacij - sofinanciranje iz sklada EKSRP

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2021 - 2023.

Rok za oddajo vlog na 7. javni poziv je 15. oktober 2021.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 64.167,40 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša največ 50 %.

Javni poziv je objavljen v rubriki JAVNI POZIVI na tej povezavi.

PRP LEADER EU SLO barvni CLLD vodoravno CMYK modra