Strateški načrt SKP 2023-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sklenilo javno razpravo o Strateškem načrtu SKP, v katerem načrtujemo ukrepe razvoja podeželja in kmetijstva v naslednjem programskem obdobju (LINK). Ob močni angažiranosti kmetov je vlada zagotovila dodatna sredstva, s pomočjo katerih ne bo potrebno krepiti investicijskega potenciala za razvoj kmetijstva (II: steber) na račun neposrednih plačil (I. steber). Program CLLD ostaja tudi v prihodnje pomemben ukrep, skozi katerega bomo podpirali najbolj inovativne in prodorne ideje.