Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija

Vse slovenske lokalne akcijske skupine smo dolžne do 31. 12. 2021 predložiti organu upravljanja programa CLLD spremembe Strategij lokalnega razvoja (SLR). Spremembe se nanašajo na dodatno pridobljena sredstva za prehod med sedanjim in prihodnjim programskim obdobjem. Upravni odbor in Skupščina LAS Prlekija bosta predvidoma razpravljala o spremembah SLR v ponedeljek, 20. 12. 2021 popoldan. Vabila bomo razposlali v kratkem. Vabimo člane organov LAS, da rezervirate predlagani termin.