Potrjena tretja sprememba LAS Prlekija

LAS Prlekija je v začetku maja prejela Odločbo o potrditvi tretje spremembe Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Prlekija, ki smo jo na MKGP vložili konec decembra. Na podlagi spremembe je LAS Prlekija upravičena do dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) v višini do največ 134.413,00 EUR.
Čistopis zadnje verzije SLR LAS Prlekija je dostopen TUKAJ