V okviru projekta sodelovanja LAS v Ljutomeru odprli stalno razstavo Zadružništvo na Slovenskem

Razstava »Zadružništvo na Slovenskem. Med preteklostjo in izzivi sedanjosti« je od torka, 4. julija, odprta v stavbi na Glavnem trgu v Ljutomeru, kjer je bila prva zadružna posojilnica na takratnem slovenskem Štajerskem ozemlju. Na razstavi, ki obeležuje praznovanje 150. obletnice zadružništva na Slovenskem, si je mogoče ogledati številne pisne in slikovne vire iz preteklosti, kakor tudi prvotno masivno blagajno, ki je bila pred 150 leti nameščena prav v tej stavbi.

Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o. in Prleška razvojna agencija giz sta razstavo pripravili v okviru projekta »Živa dediščina« pod okriljem Lokalne akcijske skupine Prlekija. Gre za projekt sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin, v katerega so vključene še LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in avstrijski LAG Schilcherland. Izvaja se v okviru programa LEADER/CLLD ob sofinanciranju iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razstava je razdeljena na štiri tematske sklope, ki se navezujejo na štiri zgodovinska obdobja zadružništva, in sicer na obdobje avstro-ogrske monarhije, Kraljevine SHS, Jugoslavije in samostojne Slovenije. Poleg že prej omenjene blagajne, so razstavljena pisna in fotografska gradiva ter izdelane številne multimedijske vsebine o zadružništvu, med njimi tudi intervjuji z avtorji monografije o Zadružništvu na Slovenskem, ki je bila izdana v okviru istega projekta.

O pomenu in nastanku razstave so na otvoritvi spregovorili direktor SKZ Ljutomer Križevci z.o.o. Slavko Petovar, direktor PRA giz Goran Šoster, predsednik upravnega odbora zadruge Janez Sagaj ter županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba.

Razstava je stalna in si jo je možno ogledati vsak delovnik med 8. in 16. uro ter v soboto med 8. in 12. uro, brez predhodne najave.

 

ŽD razstava1

ŽD razstava3

ŽD razstava4

ŽD razstava7

ŽD razstava9

ŽD razstava10

ŽD razstava13

ŽD razstava14