Projekt "Prleški lončar"

V Centru DUO, enoti Zavoda Marianum Veržej, so pričeli v septembru izvajati operacijo Prleški lončar, kjer s projektnim partnerjem, z Lončarstvom Žuman iz Ljutomera, skušajo aktualizirati poklic lončarja, razviti nove izdelke, ki bi bili tržno zanimivi za sodobnega kupca, predvsem pa v lokalno okolje prinesti nova znanja in spretnosti oblikovanja gline za različne ciljne skupine – tako otroke v šolah, turiste in obiskovalce, kakor tudi potencialne mlade lončarje in tiste, ki se z oblikovanjem gline na kakršen koli način že ukvarjajo. V sklopu projekta so novembra in decembra izvedli dve dvodnevni motivacijski delavnici. 
Projekt Prleški lončar je sofinanciran z evropskimi sredstvi (sklad EKSRP), pridobljenimi preko 1. Javnega poziva LAS Prlekija. Več o projektu

0
0
0
s2sdefault

Projekt obnove travniških sadovnjakov in vzpostavitev mreže njihovih lastnikov na območju 5 občin LAS Prlekija

Izvajalec operacije, Janez Trstenjak, dop. dej. na kmetiji, želi s to operacijo vzpostaviti pogoje, da bodo tudi majhni, razpršeni travniški sadovnjaki znova ekonomsko privlačni. S projektom (sofinanciran z evropskimi sredstvi (sklad EKSRP), pridobljenimi preko 1. Javnega poziva LAS Prlekija) bodo obnovili nekatere travniške sadovnjake, jih dosadili, izobraževali lastnike sadovnjakov in šolsko mladino ter, kar je najpomembneje, ponudili možnost organizirane prodaje pridelkov. Zato je pomembno, da poleg ponudbe produktov iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, hkrati zagotovijo nujno potrebno povezovanje lastnikov in s tem zadostno količino pridelkov za trženje. 

0
0
0
s2sdefault

S projektom konjeništva oz. (terapevtskega) jahanja do izboljšanja rekreacijske ponudbe na območju Občine Ljutomer

Turistična kmetija Vrbnjak iz Kuršincev želi z operacijo zagotovili novo delovno mesto na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in s tem posredno povečati kvaliteto življenja na podeželju. Izboljšali bodo rekreacijsko ponudbo v bližnji okolici Bioterm Mala Nedelja in s tem vplivali na možnosti za izboljšanje zdravja prebivalcev LAS Prlekija, ter zagotovili višji nivo ponudbe obiskovalcem območja. Več

0
0
0
s2sdefault

Komentar Upravnega odbora DRSP na odgovor na poslano pismo ministru Židanu

Ker se slovenski LAS in DRSP kot mreža slovenskih LAS soočajo z precejšnjimi problemi pri svojem delovanju, je v juniju predsednik DRSP Aleš Zidar na ministra Dejana Židana in državno sekretarko Tanjo Strniša naslovil pismo, v katerem je opisal najpomembnejšo problematiko delovanja LAS in prosil za možnost sestanka, na katerem bi se pojasnila stališča in predlogi LAS do odprtih in rešljivih problemov.

0
0
0
s2sdefault

Aktualno iz sestankov v Bruslju na temo izvajanja LEADER/CLLD

Pristop LEADER/CLLD je prepoznan kot uspešen model razvoja lokalnih skupnosti, v programskem obdobju 2014–2020 je načrtovanih 2.536 lokalnih akcijskih skupin in 9,8 mrd €. Potrebni so napori za hitrejše in kvalitetnejše izvajanje v tem programskem obdobju. Potekajo razprave o razvoju pristopa v programskem obdobju po 2020.

0
0
0
s2sdefault