Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Skupnost občin Slovenije so na začetku julija v Padni organizirali posvet »Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu«. Osrednja tema zelo dobro obiskanega posveta je bila predstavitev inovativnih oblik organiziranosti v turizmu, ki so osredotočene na izvajanje namestitvene dejavnosti in poslovnega povezovanja v turističnih kooperativah. Predstavljen je bil zadružni poslovni model, ki omogoča učinkovito povezovanje v turistične kooperative s ciljem vzpostaviti poslovno sodelovanje fizičnih oseb, gostiteljev, zasebnega in javnega sektorja, ki turistom nudijo različne turistične storitve: namestitev, prehrana, vodenje, prevozi, animacije, šport.

Podrobnejše informacije in prezentacije s posveta so na voljo tukaj.