PREPARE srečanje v Albaniji

Med 13. in 17. septembrom so se v Albaniji zbrali predstavniki organizacij, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja na rednem letnem srečanju evropske mreže PREPARE. Med več kot 70 udeleženci iz 20 evropskih držav sta dva predstavnika zastopala tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Prvi dan je bil namenjen potujočim delavnicam, na katerih so udeleženci spoznavali primere dobrih praks iz vseh delov Albanije.

Podeželje v Albaniji je še zelo arhaično, infrastruktura v slabem stanju, razvojne iniciative pa kljub temu prodorne. Čutiti je vpliv italijanskih nevladnih organizacij in podjetniških iniciativ. Drugi dan srečanja je bil namenjen plenarni uvodni konferenci na temo uspešnih primerov mreženja na podeželju. V popoldanskem delu drugega dne in dopoldanskem delu tretjega dne srečanja so udeleženci razdeljeni v delovne skupine razmišljali in izmenjevali mnenja na temo učinkovitega razvoja podeželja s pomočjo mrež in partnerstev. Zaključna plenarna konferenca je pokazala na velike razlike med praksami mreženja po vsej Evropi in tudi v soseščini Evrope. Podrobnosti o srečanju evropske mreže PREPARE najdete na povezavi www.preparenetwork.org