Projekt obnove travniških sadovnjakov in vzpostavitev mreže njihovih lastnikov na območju 5 občin LAS Prlekija

Izvajalec operacije, Janez Trstenjak, dop. dej. na kmetiji, želi s to operacijo vzpostaviti pogoje, da bodo tudi majhni, razpršeni travniški sadovnjaki znova ekonomsko privlačni. S projektom (sofinanciran z evropskimi sredstvi (sklad EKSRP), pridobljenimi preko 1. Javnega poziva LAS Prlekija) bodo obnovili nekatere travniške sadovnjake, jih dosadili, izobraževali lastnike sadovnjakov in šolsko mladino ter, kar je najpomembneje, ponudili možnost organizirane prodaje pridelkov. Zato je pomembno, da poleg ponudbe produktov iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, hkrati zagotovijo nujno potrebno povezovanje lastnikov in s tem zadostno količino pridelkov za trženje.