Ureditev Turistično promocijskega centra Stara Gora

Z ureditvijo Turistično promocijskega centra na Stari Gori želijo v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici povezati lokalne proizvajalce in jih vključiti v turistično ponudbo, promovirati lokalne proizvode, zagotoviti čim boljšo ponudbo obiskovalcem - turistom in izletnikom in s tem doseči osnovni cilj operacije - turistično dejavnost v občini prenesti na nivo gospodarske dejavnosti.

Gre za projekt, za katerega je bilo pridobljenih  slabih 70 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko javnega poziva LAS Prlekija.

Aktivnosti operacije že potekajo - v začetku januarja je bila podpisana izvajalska pogodba za obnovo dela prostorov v stari osnovni šoli na Stari Gori.