Sončna elektrarna za samooskrbo Športnega centra Radenci

Občina Radenci je bila v okviru prijave na 3. javni poziv LAS Prlekija uspešna pri prijavi projekta Sončne elektrarne za samooskrbo Športnega centra Radenci. Občina Radenci je prepoznavna turistična destinacija, ki gradi svojo dejavnost na naravnih zdravilnih faktorjih se močno zaveda pomena ohranitve narave in naravnih virov, zato se odloča za uporabo obnovljivih virov energije.

Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga s sončno elektrarno lahko izkoristimo. Z uporabo obnovljivega vira energije je Športni center Radenci postal samooskrben za ogrevanje in osvetlitev. Sistem samooskrbe pomeni, da se poleti, ko nastaja višek električna energija le ta preko dvosmernega števca odda v omrežje in pozimi, ko je poraba večja od proizvodnje se električna energija koristi iz omrežja.

 

Operacija sledi devetim prednostnim ciljem: varstvo narave in krepitev ekološke odpornosti, spodbujanje trajnostne, z viri gospodarne in nizkoogljične rasti, ter učinkovito obravnavanje tveganj za zdravje, ki so povezana z okoljem.

Pričakovani rezultati projekta izgradnje Sončne elektrarne je proizvodnja 23500 kWh električne energije v enem letu (celoletna poraba električen energije na ŠRC) in ozaveščanje prebivalcev o pomenu uporabe obnovljivih virov energije in predstavitev projekta kot primer dobre prakse, za ta namen smo izvedli več številnih delavnic, kjer smo ozaveščali prebivalce lokalne skupnosti (mlade športniki, mlade družine in občane). Prebivalci so bili seznanjeni o delovanju sončne elektrarne, o njenih prednostih, kako poteka postopek izgradnje in o možnih virih sofinanciranja. Izvedena je bila tudi tiskovna konferenca, kjer smo celoten postopek operacije predstavili širši javnosti.

Vrednost upravičenih stroškov operacije znaša 35.809,67 €. Skupna vrednost sofinanciranje je 20.911,00€ ali 70 % upravičenih stroškov. Občina je zagotovila 14.868,18 € lastnih sredstev.

FOTOGRAFIJE

 

mse šc4

IMG 20200303 100631 IMG 20200219 160945

POVEZAVE:

Občina Radenci - o projektu: https://radenci.si/soncna-elektrarna-za-samooskrbo-sportnega-centra-radenci/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si