Ob zaključku projekta GlaMUR

Projekt GlaMUR je nastal z željo po nadgradnji večletnih prizadevanj avstrijskih in slovenskih partnerjev, zlasti tistih, ki živijo in delajo tik ob meji, da bi okrepili sodelovanje pri promociji in trženju lokalnih proizvodov. Partnerji v projektu GlaMur so na slovenski strani LAS Prlekija, ki združuje osem občin, LAS Ovtar Slovenskih goric, ki združuje deset občin, na avstrijski strani pa LAG Vulkanland in društvo Genuss am Fluss. Poleg manjšega dela lastnih sredstev je k uspešni izvedbi številnih aktivnosti prispevala Evropska Unija preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupna vrednost projekta je okrog 450 tisoč eur, v tem je delež LAS Prlekija dobrih 108 tisoč eur.

Namen projekta je bil okrepiti čezmejno sodelovanje in podpreti najboljše lokalne ponudnike proizvodov in storitev na področjih lokalne oskrbe s hrano, turizma in rokodelstva. V ta namen smo razvili skupno slovensko-avstrijsko blagovno znamko GlaMur in vanjo združili blizu 200 ponudnikov iz obeh strani meje. Najprej smo pregledali zakonodajne pogoje za prodajo lokalnih izdelkov na slovenski in avstrijski strani in jih primerjali. Sledila je vrsta sestankov s ponudniki, katerim smo predstavili prednosti povezovanja in jih prepričali, da skupaj zmoremo več in bolje. V več kot dveh letih izvajanja različnih aktivnosti smo v sodelujočih občinah podprli prizadevanja za zmanjšanje odpadkov in višjo kvaliteto prireditev z nabavo raznovrstne opreme, od kozarcev, do lesenih miz, klopi, senčnikov in ličnih vitrin za prodajne kotičke GlaMur. Razvili smo aplikacijo za pametne telefone »Klopotec«, ki je brezplačno dostopna prebivalcem območja 18 občin, kot tudi obiskovalcem naših krajev med Šentiljem in Razkrižjem. V njej na preprost in hiter način izvemo o vključenih ponudnikih, občinah, prireditvah in turističnih znamenitostih območja. Zbiranje podatkov je bilo zahtevno in dolgotrajno, zlasti zaradi zahtevne zakonodaje pri varstvu osebnih podatkov in tudi zaradi stalnih sprememb med ponudniki. Slednji imajo v projektu GlaMur osrednje mesto. Označeni so na trgankah, ki jih delimo v vseh turističnih pisarnah, na spletnih straneh in socialnih omrežjih. Povezovanje med samimi ponudniki smo okrepili z organizacijo strokovnih ekskurzij in udeležbo na dogodkih ali kulturno turističnih prireditvah. Ena zadnjih aktivnosti v projektu je priprava atraktivne in sodobne kuharske knjige s poudarkom na avtentičnih jedeh s tradicijo. Podobno kot v večini aktivnosti sodelujemo v pripravi te knjige vsi partnerji. Sodelovanje je že obrodilo prve sadove, kar potrjuje dobra gledanost promocijskih filmov, ki smo jih posneli med izvajanjem projekta. V promocijskih filmih se je predstavila vsaka občina s pomembnejšimi turističnimi znamenitostmi.
Projekt GlaMur smo zaključili letošnjo jesen s strokovno ekskurzijo v Avstrijo in z izdajo publikacije, v kateri smo poleg občin izpostavili vključene ponudnike, med katerimi je kar 63 vključenih ponudnikov iz osmih občin LAS Prlekija.