Projekt Prleški velikani v sobah spomina

V okviru projekta (3. JP LAS) je Občina Križevci uredila spominsko sobo dr. Matije Slaviča. V spominski sobi, ki se nahaja v Anini kapeli, zraven župnijske cerkve v Križevcih pri Ljutomeru so razstavljeni osebni predmeti dr. Matije Slaviča, za obiskovalce pa se predvaja tudi film o njegovem življenju in delu. Občina Veržej je z dodatno opremo in digitalnim sistemom za predvajanje glasbe poskrbela za ureditev spominske sobe dr. Franca Kovačiča in Slavka Osterca v Veržeju. Zavod Marianum Veržej je poskrbel za pripravo krovne zgodbe in organizacijo simpozija o prleških velikih možeh, ki si ga je možno ogledati tudi preko spleta. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je poskrbela za izvedbo treh strokovnih ekskurzij za učence OŠ Križevci in OŠ Veržej ter dijake GFML, Kulturno društvo Križevci pri Ljutomeru pa je poskrbelo za tisk brošur Prlek, veki ded.
Projekt je sofinanciran s sredstvi EKSRP in PRP.