Operacija MojE-kolo - Moje zdravje

MOJE KOLO

S projektom »MojE-kolo« se je Občina Apače prijavila na 5. javni poziv Lokalne akcijske skupine – LAS Prlekija, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in bila s prijavo uspešna. Občina Apače je v projektu nastopala kot vodilni partner, kot partnerja v projektu pa sta sodelovala Turistično društvo Čemaž in Gibanje in prehransko svetovanje, Andreja Zrnić s.p..

MOJE KOLO3 MOJE KOLO2

Z izvedbo projekta je občina zasledovala naslednje cilje: Višjo kvaliteto življenja na tem podeželskem območju, zboljšanje pogojev za boljše zdravje in samopodobo prebivalcev, povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin, spodbujanje in promocijo lokalne ponudbe ter posledično lokalne ekonomije, povečala število športno rekreacijskih dogodkov, prebivalstvo občine seznanila s pomembnostjo skrbi za svoje zdravje in zdrav način življenja, motivirala prebivalstvo za telesno aktivnost in uvedbo bolj zdravega načina prehranjevanja,...
V sklopu so bile izvedene naslednje aktivnosti:
• kupili smo 9 univerzalnih električnih koles za s tem omogočiti uporabnikom njihovo brezplačno uporabo
• kupili smo leseno opremo - mizo, 5 klopi in 3 stojala za kolesa ter jih namestili v centru Apač, pri črnskem mostu ter v Zg. Konjišču
• Izvedli smo spomladansko »Čemaževo kolesarjenje« z nabiranjem čemaža, prikazom priprave jedi in predavanjem o njegovi zdravilnosti ter pomenu zdrave in uravnotežena prehrane v kombinaciji z gibanjem
• Izvedli smo jesensko kolesarjenje - Jesenski »bučatlon«, z obiskom lokalnih pridelovalcev do-mačega bučnega olja in predstavitvijo zdravilnost buč, bučnih semen in bučnega olja
• Izvedli smo predstavitev – predavanje o pomenu in učinkih zdravilnih rastlin v Hiši dobrot Apače s predstavitvijo lokalne ponudbe iz domače in sosednjih občin
• S promocijo lokalne ponudbe smo zagotovili večjo prepoznavnost projekta Glamur in s tem povečali povpraševanje po lokalnih proizvodih na območju LAS Prlekije
• Občane smo spodbudili k zdravemu načinu življenja in gibanju, vplivali na boljše zdravje udeležencev
• Podelili smo nagrade za dosežene zastavljene cilje udeležencev nagradnega kolesarjenja

MOJE KOLO4

Za vse navedeno smo namenili skupaj 29.367,23 EUR finančnih sredstev. Projekt je sofinanciran v višini 70% upravičenih stroškov. V letu 2021 je bil že oddan zahtevek za izplačilo.

 

Zapisala:

Helena Kraupner, Občina Apače