Operacija "Razvojni obrat SKZ Ljutomer - Križevci"

Partnerji v projektu: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o., KGZS - ZAVOD Murska Sobota, JEDRO, Ljutomer, so.p.

Celotna vrednost operacije z DDV: 126.735,82 €
Višina upravičenih stroškov brez DDV: 62.332,44 €
Predvidena višina sofinanciranje iz sredstev CLLD: 49.865,95€
Trajanje projekta: 1.7.2022 – 31. 8. 2023

 

Cilji operacije:
Operacija Razvojni obrat prispeva k splošnemu cilju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija - Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije in specifičnim ciljem:

 • C1 - Spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu
  Operacija spodbuja razvoj lokalne ekonomije s promocijo potrošnje lokalno proizvedene hrane ter s povezovanjem pridelovalcev in predelovalcev ustvarja verige dodane vrednosti od pridelovalca do končnega potrošnika na področju lokalne proizvodnje hrane in živil.
 • C2 - Oblikovanje novih storitev in produktov podpornega okolja za pospeševanje podjetništva
  Z razvojnim obratom bo območje LAS Prlekija dobilo prvo tovrstno podporno infrastrukturo za razvoj živilsko predelovalnega sektorja v regiji, namenjeni lokalnim pridelovalcem, dopolnilnim dejavnostim na kmetiji ter podjetnikom območja LAS in širše.
 • C3 - Povečanje deleža lokalne hrane v javnih ustanovah
  Del projektnih aktivnosti bo usmerjen v promocijo lokalne hrane in analizo potreb gostinstva, turizma in javnih zavodov ter možnosti povečanja dobave oz. porabe lokalne hrane in živil.
 • C4 - Povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev
  Z izvajanjem usposabljanj in prenosom znanja s področja predelave, podporo podjetnikom in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji pri razvoju novih produktov ima operacija vpliv na povečanje ponudbe lokalnih prehranskih proizvodov. Obrat bo omogočal izvajane storitev usposabljanja in izobraževanja s področja živilske dejavnosti.

Povzetek
Kot izhaja iz SLR Prlekija je spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije prva prioriteta in cilj, s katerim lahko lokalna skupnost aktivira endogene razvojne potenciale, pri čemer predstavlja področje kmetijstva pomemben gospodarski sektor, ki zagotavlja številna delovna mesta. Posebej področje predelave primarnih kmetijskih proizvodov je lahko konkurenčno le ob izraziti usmeritvi v večjo dodano vrednost. Zato potrebujemo nova znanja, nove produkte, ustrezne tehnologije ter vpetost v lokalne verige dodane vrednosti.
V okviru operacije se v prostorih SKZ Ljutomer Križevci uredi in opremi živilsko predelovalni obrat, ki bo deloval kot učno-razvojni center predelave sadja in zelenjave. Obrat bo namenjen izvajanju teoretičnih in praktičnih usposabljanj in izobraževanj s področja živilske predelave, razvoju novih živilskih proizvodov iz lokalnih pridelkov ter pilotni proizvodnji manjših serij živilskih proizvodov za testiranje na trgu. Izvajane bodo tri tematske delavnice in praktični prikazi procesov predelave sadja, ter usposabljanja in priprave za pridobitev treh nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja kmetijske pridelave in predelave. Razvit bo nov živilski proizvod iz lokalnih pridelkov ter izvajana promocija lokalne hrane na območju LAS.
Učinek operacije na območje se bo kazal v razvoju živilskega sektorja, povečanju proizvodnje in potrošnje lokalne hrane in živil, v stabilnejših tržnih razmerah za lokalne proizvajalce, ohranjanju dodane vrednost v lokalnem okolju ter povečanju zaposlitvenih možnosti tudi za ranljive skupine v sektorju pridelave in predelave sadja in zelenjave, kot delovno posebej intenzivni panogi.

Kontakti:

SKZ Križevci Ljutomer Križevci z.o.o., 02 5858 510, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
KGZS - Zavod Murska Sobota, 02 539 1410, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
JEDRO, Ljutomer, so.p., 069 638 740, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

CLLD ESRR