April 2023 – Usposabljanja na ekološki kmetiji Kovačič

Ker smo pridno skrbeli za naše sadike, ki so zrasle in so dovolj močne za presajanje se lotimo pikiranja. Iz sadilnih platojev smo jih presadili v večje sadilne enote, kjer bodo lahko razvile in okrepile svoje korenine za nadljni razvoj.

Udeleženci so se tokat naučili pikiranja sadik iz platojev v sadilne lončke.

Marec 2023 - Usposabljanja na ekološki kmetiji Kovačič

Po izbiri sort in nabavi semen paradižnika, sledi sejanje. Sadilne platoje smo napolnili s substratom. Sedaj pa sledi sejanje semen. Drobna semena polagamo po eno v vsako okence, pomagamo si lahko na različne načine, mi s pinceto. Do vrha jih na tanko zasujemo s prstjo in zalijemo. Pripravljeno za vznik prvih mini rastlinic.

Udeleženci programa so naučili, kako se pripravijo sadilni platoji s posejanim semenom.

Februar 2023 – Usposabljanja na ekološki kmetiji Kovačič

S prihodom prvih pomladnih dni smo se odpravili v sadovnjak, da pomladimo in osvežimo visokodebelna sadna drevesa.

V visokodebelnem sadovnjaku z udeleženci programa opravljamo pomladno rez sadnega drevja, odstranjujemo stare veje, čistimo sadovnjak pred novo rastno sezono, sadimo nova drevesa.

Udeleženci programa so se usposobili za dela v sadovnjaku - sajenje dreves, priprava opore, pomladna rez, vzdrževanje poti in infrastrukture sadovnjaka.

Ustvarjamo zelena delovna mesta (Projekt: Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane)

Jedro, zavod za razvoj socialne ekonomije, Ljutomer, so.p. izvaja skupaj s partnerji projekt Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane.

Skupni cilj operacije sodelovanja LAS je povečanje samooskrbe z ekološko in na druge načine trajnostno pridelano in predelano hrano na območju sodelujočih LAS. Način, s katerim želimo te cilje doseči predvideva vključevanje podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialnega podjetništva, kar bo imelo tudi ugoden vpliv na zaposlovanje in socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin območja.

Zavod Jedro izvaja v sezoni 2023, skupaj z ekološko kmetijo Kovačič, usposabljanja ranljivih ciljnih skupin za ekološko pridelavo vrtnin in sadja. Praktično usposabljanje z delom na ekološki kmetiji je ena od oblik povezovanja teorije in prakse, v kateri pridobijo posamezniki neposredne praktične izkušnje s področja ekološke pridelave, kar povečuje njihove zaposlitvene možnosti na ekološki kmetiji ali pri enem izmed partnerjev mreže.

Partnerji zasledujemo cilj zagnati lastno pridelavo in predelavo ekoloških živil - od »njive do proizvoda« in s tem ustvarjati nova delovna mesta za invalidne in težje zaposljive osebe.