Upravni odbor LAS Prlekija potrdil deset operacij na 2. javnem pozivu LAS

V torek, 21. marca 2017 je v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekala 5. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija (UO), na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na 2. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR, ki se je zaključil konec januarja 2017. Upravni odbor je na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS o ocenjevanju vlog potrdil operacije desetih vlagateljev, eno izmed njih delno.

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija oddala vloge potrjenih operacij 1. javnega poziva LAS na ARSKTRP

Vodilni partner LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) je zaključil z vnosom podatkov o potrjenih desetih operacijah iz 1. javnega poziva LAS v aplikacijo in jih tudi oddal v papirnati obliki na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ta bo vloge pregledala in za vse, ki ustrezajo, pripravila odločbe o dokončni potrditvi operacij.

0
0
0
s2sdefault

Obvestilo o izvajanju 64. člena Uredbe CLLD

Objavljamo dopis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede izvajanja 64. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Dopis, ki smo ga prejeli 21. 3. 2017, se nanaša na izjeme pri upoštevanju tega člena pri pridobivanju tržnih ponudb v primeru stroškov dela (plače osebja prijavitelja in partnerjev).

Natančne obrazložitve so podane v dopisu, ki se nahaja na tej povezavi.

0
0
0
s2sdefault

4. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija

Četrta redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija je potekala v četrtek, 9. februarja 2017 v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru. Na njej so  člani Upravnega odbora sprejeli odločitve o izboru operacij, prijavljenih na 1. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP, ki se je zaključil konec decembra 2016. Na seji so obenem potrdili tudi pobudo Vodilnega partnerja LAS za prijavo dveh operacij sodelovanja LAS Prlekija na 1. javni razpis podukrepa PRP 19.3, in sicer na temo vinske ceste (čezmejno povezovanje s Hrvaško) ter lokalni proizvodi pod skupno blagovno znamko Genus sam Fluss/Glamour (čezmejno povezovanje z Avstrijo).

0
0
0
s2sdefault