Vodilni partner LAS Prlekija pripravlja predlog projekta sodelovanja na 2. Javni poziv podukrepa 19.3

Skladno s sklepom Upravnega odbora LAS Prlekija nadaljuje Vodilni partner (Prleška razvojna agencija) s pripravo predloga projekta na 2. Javni poziv podukrepa 19.3 (Sodelovanje LAS). Na 1. Javni poziv istega ukrepa je prispelo 7 projektov s skupno 22 vključenimi partnerji. Eden od sedmih prijavljenih projektov je tudi GLAMUR, v katerega so vključeni LAS Prlekija, LAS Ovtar in LAG Vulkanland iz Avstrije. Rezultati prvega razpisa še niso znani.

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija v okviru mednarodne konference DRSP gostil češke predstavnike LAS

V petek, 19. 5. 2017, se je v Cerkvenjaku sestalo preko 70 predstavnikov iz 26 lokalnih akcijskih skupin iz Slovenje in Češke, med drugim tudi predstavniki vodilnega partnerja LAS Prlekija, da bi skupaj zastavili nove projekte razvoja podeželskih območij. V okviru konference smo goste iz Češke pripeljali tudi v LAS Prlekija, kjer so si v Centru DUO Veržej lahko ogledali uspešno izvedene projekte iz preteklega programskega obdobja.

0
0
0
s2sdefault

Obvestilo izbranim prijaviteljem vlog na 2. javni poziv LAS Prlekija

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo zaključili z zahtevnim postopkom priprave projektne dokumentacije za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa CLLD. V torek 25. 4. 2017 smo vse vloge, ki jih je Upravni odbor LAS Prlekija potrdil na osnovi 2. javnega poziva LAS Prlekija, predali pristojnemu organu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija oddala prijavo operacije v okviru Javnega razpisa za podukrep 19.3

LAS Prlekija je skupaj s tremi partnerji – z LAS Ovtar Slovenskih goric ter z avstrijskima LAS Verein zur Förderung Steirischen Vulkanlandes in društvom Verein Genuss am Fluss im Steirischen Vulkanland, dne 31. marca 2017, oddala prijavo operacije z naslovom »Glamur« na Javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

0
0
0
s2sdefault

Upravni odbor LAS Prlekija potrdil deset operacij na 2. javnem pozivu LAS

V torek, 21. marca 2017 je v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekala 5. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija (UO), na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na 2. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR, ki se je zaključil konec januarja 2017. Upravni odbor je na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS o ocenjevanju vlog potrdil operacije desetih vlagateljev, eno izmed njih delno.

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija oddala vloge potrjenih operacij 1. javnega poziva LAS na ARSKTRP

Vodilni partner LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) je zaključil z vnosom podatkov o potrjenih desetih operacijah iz 1. javnega poziva LAS v aplikacijo in jih tudi oddal v papirnati obliki na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ta bo vloge pregledala in za vse, ki ustrezajo, pripravila odločbe o dokončni potrditvi operacij.

0
0
0
s2sdefault