LAS Prlekija objavila 1. Javni poziv za izbor operacij v letu 2016 - sofinanciranje iz sklada EKSRP

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.


Rok za oddajo vlog na 1. Javni poziv je 23. december 2016.


Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 749.716,43 EUR.


Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 85 %.

Javni poziv je objavljen na tej povezavi.

0
0
0
s2sdefault

3. seja Skupščine LAS Prlekija

Tretja seja Skupščine Lokalne akcijske skupine Prlekija je potekala 7. novembra 2016 v dvorani Kulturnega doma Križevci v Križevcih pri Ljutomeru. Na njej so člani potrdili uspešno delo Vodilnega partnerja - Prleške razvojne agencije v letu 2016, ki je pripeljalo do pričetka črpanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Člani Skupščine so se seznanili z dopolnjeno Strategijo lokalnega razvoja LAS Prlekija ter jo potrdili. Prav tako so se seznanili z obema javnima pozivoma za izvajanje Strategije lokalnega razvoja.

0
0
0
s2sdefault

2. seja Upravnega odbora LAS Prlekija

Druga seja Upravnega odbora LAS Prlekija je potekala 2. novembra 2016 v Info centru Biomura (Gostilna Trnek) na Moti pri Ljutomeru. Na njej so člani UO potrdili aktivnosti in odločitve Vodilnega partnerja LAS Prlekija v procesu usklajevanja SLR LAS Prlekija. Prav tako so potrdili dopolnjeno Strategijo lokalnega razvoja LAS Prlekija ter sprejeli sklep o objavah dveh javnih pozivov LAS Prlekija.

0
0
0
s2sdefault