Kdaj bodo vlagatelji na 1. javni poziv LAS Prlekija izvedeli, ali je bila njihova vloga uspešna?

Vodilni partner LAS Prlekija obvesti vlagatelje o statusu njihovih vlog po tem, ko Upravni odbor LAS Prlekija razpravlja o poročilu Ocenjevalne komisije in sprejme sklep o izidu 1. javnega poziva. Vloge, ki ne ustrezajo administrativnim zahtevam se s sklepom Ocenjevalne komisije zavržejo kot nepopolne. Vodilni partner obvesti vlagatelje o zavržbi po seji Upravnega odbora. Vloge, ki so bile ocenjene in izbrane za izvajanje, vodilni partner predlaga v odobritev pristojnemu organu (v primeru 1. javnega poziva Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja - ARSKTRP) in o tem obvesti vlagatelje. Vodilni partner LAS Prlekija obvesti o sklepu Upravnega odbora tudi tiste vlagatelje, katerih vloge so bile ocenjene, vendar zaradi prenizkega števila točk ali pomanjkanja razpoložljivih sredstev niso predložene v odobritev na ARSKTRP.

0
0
0
s2sdefault

Delavnica za prijavitelje na 2. javni poziv v Ljutomeru

Vodilni partner LAS Prlekija je drugo delavnico za prijavitelje na 2. javni poziv LAS Prlekija organiziral v sredo, 18. 01. 2017 v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru. Udeleženci delavnice so se seznanili z osnovnimi informacijami javnega poziva ter dobili konkretne odgovore na vprašanja vezana na oddajo vloge na 2. javni poziv LAS Prlekija.

0
0
0
s2sdefault

Delavnica za prijavitelje na 2. javni poziv v Gornji Radgoni

Vodilni partner LAS Prlekija je prvo delavnico za prijavitelje na 2. javni poziv LAS Prlekija organiziral v torek, 17. 01. 2017 v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona (Zavod Kultprotur). Udeleženci delavnice so se seznanili z osnovnimi informacijami ter dobili konkretne odgovore na vprašanja vezana na oddajo vloge na 2. javni poziv LAS Prlekija.

0
0
0
s2sdefault

Vabilo na delavnici za prijavitelje na 2. javni poziv LAS Prlekija (sofinanciranje iz sklada ESRR)

Vodilni partner LAS Prlekija organizira izvedbo dveh delavnic, ki sta namenjeni vsem, ki nameravajo oddati prijavo na 2. Javni poziv LAS Prlekija (sofinanciranje iz sklada ESRR). Prva delavnica bo v torek, 17. januarja 2017 v Gornji Radgoni, druga pa v sredo, 18. januarja 2017 na Moti pri Ljutomeru. Delavnici sta odprtega tipa.

Vabilo - delavnica Gornja Radgona

Vabilo - delavnica Ljutomer

0
0
0
s2sdefault

Zaključen 1. Javni poziv LAS Prlekija

V petek, 23. decembra 2016, se je zaključil 1. javni poziv Lokalne akcijske skupine Prlekija za izbor operacij v letih 2016 - 2018. V roku za predložitev predlogov operacij je na naslov LAS Prlekija prispelo 23 vlog, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala in popolne vloge tudi ocenila predvidoma do 23. januarja 2017.

0
0
0
s2sdefault