4. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija

Četrta redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija je potekala v četrtek, 9. februarja 2017 v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru. Na njej so  člani Upravnega odbora sprejeli odločitve o izboru operacij, prijavljenih na 1. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP, ki se je zaključil konec decembra 2016. Na seji so obenem potrdili tudi pobudo Vodilnega partnerja LAS za prijavo dveh operacij sodelovanja LAS Prlekija na 1. javni razpis podukrepa PRP 19.3, in sicer na temo vinske ceste (čezmejno povezovanje s Hrvaško) ter lokalni proizvodi pod skupno blagovno znamko Genus sam Fluss/Glamour (čezmejno povezovanje z Avstrijo).

Zaključen 2. javni poziv LAS Prlekija

Torek, 31. januar 2017 je bil zadnji dan za oddajo vlog na 2. javni poziv Lokalne akcijske skupine Prlekija za izbor operacij v letih 2016 - 2018. V roku za predložitev predlogov operacij je na naslov LAS Prlekija prispelo 16 vlog, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala in popolne vloge tudi ocenila predvidoma v roku enega meseca.

Kdaj bodo vlagatelji na 1. javni poziv LAS Prlekija izvedeli, ali je bila njihova vloga uspešna?

Vodilni partner LAS Prlekija obvesti vlagatelje o statusu njihovih vlog po tem, ko Upravni odbor LAS Prlekija razpravlja o poročilu Ocenjevalne komisije in sprejme sklep o izidu 1. javnega poziva. Vloge, ki ne ustrezajo administrativnim zahtevam se s sklepom Ocenjevalne komisije zavržejo kot nepopolne. Vodilni partner obvesti vlagatelje o zavržbi po seji Upravnega odbora. Vloge, ki so bile ocenjene in izbrane za izvajanje, vodilni partner predlaga v odobritev pristojnemu organu (v primeru 1. javnega poziva Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja - ARSKTRP) in o tem obvesti vlagatelje. Vodilni partner LAS Prlekija obvesti o sklepu Upravnega odbora tudi tiste vlagatelje, katerih vloge so bile ocenjene, vendar zaradi prenizkega števila točk ali pomanjkanja razpoložljivih sredstev niso predložene v odobritev na ARSKTRP.

Delavnica za prijavitelje na 2. javni poziv v Ljutomeru

Vodilni partner LAS Prlekija je drugo delavnico za prijavitelje na 2. javni poziv LAS Prlekija organiziral v sredo, 18. 01. 2017 v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru. Udeleženci delavnice so se seznanili z osnovnimi informacijami javnega poziva ter dobili konkretne odgovore na vprašanja vezana na oddajo vloge na 2. javni poziv LAS Prlekija.

Delavnica za prijavitelje na 2. javni poziv v Gornji Radgoni

Vodilni partner LAS Prlekija je prvo delavnico za prijavitelje na 2. javni poziv LAS Prlekija organiziral v torek, 17. 01. 2017 v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona (Zavod Kultprotur). Udeleženci delavnice so se seznanili z osnovnimi informacijami ter dobili konkretne odgovore na vprašanja vezana na oddajo vloge na 2. javni poziv LAS Prlekija.