Vabilo na prikaz rezi in oskrbe visokodebelnih sadnih dreves

Ljutomer, so.p. in LAS Prlekija vas vabita na PRIKAZ REZI IN OSKRBE VISOKODEBELNIH SADNIH DREVES v okviru operacije sodelovanja LAS, podukrep 19.3., »Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije«

  • Lokacija 1: sadovnjak pri Bobnjaru, Stročja vas 23 (sadovnjak se nahaja ob glavni cesti v smeri Ljutomer – Stročja vas, pred odcepom Pristava)  v torek, 9. 3. 2021, s pričetkom ob 10.00 uri
  • Lokacija 2: sadovnjak pri Kovačičevih, Presika 14 (sadovnjak se nahaja ob glavni cesti v smeri Presika – Kog, glej tablo Vinogradništvo Kovačič) v torek, 16. 3. 2021, s pričetkom ob 10:00 uri

Praktičen prikaz rezi visokodebelnih dreves bo opravil Adrijan Černelč mag. kmet., strokovni sodelavec in vodja drevesnice javnega zavoda Kozjanski park.

VABILO

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija izbrala šestnajst novih projektov namenjenih lokalnemu razvoju Prlekije, za katere bo pridobila več kot pol milijona evropskih sredstev

Zaključil se je večmesečni postopek 5. javnega poziva LAS Prlekija. Med devetnajstimi prijavljenimi vlogami s skupno vrednostjo več kot 1,2 mio evrov je Upravni odbor LAS Prlekija izbral šestnajst projektov, ki bodo deležni sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni višini 569.350 tisoč evrov. Največ sredstev bo namenjenih bogatenju lokalne turistične ponudbe ter dogodkom in aktivnostim za zdrav življenjski slog.

0
0
0
s2sdefault

Obvestilo za izvajalce projektov ESKRP v zvezi z označevanjem projektov

Objavljen je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER. Med drugim je črtan pogoj, da je označevanje informacijskih in komunikacijskih gradiv potrebno le, če je v gradivu uporabljen nacionalni ali občinski simbol. Posodobljena je povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), saj se je spletni naslov do spletne strani Evropske komisije spremenil.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere velja osnovni pravilnik. Več

0
0
0
s2sdefault

Obvestilo za izvajalce projektov ESKRP

Iz MKGP smo prejeli obvestilo, da je v šestem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije (6PKP) dodana možnost vložitve dodatnih dveh (2) zahtevkov za spremembo obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covid-19. Posamezen zahtevek se lahko vloži pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev oz. najkasneje do 31. decembra 2021.

0
0
0
s2sdefault

MGRT dodelil LAS Prlekija dodatna sredstva iz sklada ESRR

Konec novembra 2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli dolgo pričakovano obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev iz sklada ESRR. Višina dodatnih sredstev, ki smo jih prejeli v LAS Prlekija znaša 257.928,50 EUR. O načinu razdelitve dodatnih sredstev in tudi o razdelitvi ostankov sredstev iz prejšnjih javnih pozivov, bo odločala Skupščina LAS Prlekija na predlog Upravnega odbora. Postopek zahteva, da najprej uskladimo Strategijo lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014 – 2020 z novim finančnim okvirjem. Ocenjujemo, da bomo izpeljali vse postopke v prvi polovici prihodnjega leta.

0
0
0
s2sdefault

LAS pripravili svoje predloge za izvajanje CLLD v naslednjem programskem obdobju

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja je s pomočjo članov Komisije CLLD, 20. 10. 2020, izvedlo webinar z naslovom »Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju«. Predstavljeni so bili zaključki treh aktualnih tem, ki so pomembne za izvajanje pristopa CLLD v naslednjem programskem obdobju, in sicer: organizacijska oblika LAS v obdobju 2021-2027, LAS kot posredniški organ, poenostavitve pri izvajanju pristopa CLLD.

0
0
0
s2sdefault