8. javni poziv LAS Prlekija

Na 8. javni poziv LAS Prlekija za sofinanciranje projektov iz Evropskega regionalnega sklada je prispelo 17 vlog. Ocenjevalna komisija v sodelovanju z vodilnim partnerjem (Prleško razvojno agencijo) pregleduje administrativno ustreznost vlog. Ocenjevanje kvalitete administrativno ustreznih vlog sledi v januarju in v februarju odločanje o izboru najkvalitetnejših projektov. Prijave kažejo na to, da bomo lahko razdelili vsa razpisana sredstva v višini 495.582,42 evrov.

 

Objavljena 8. novela Uredbe CLLD

Uradnem listu št. 163/2021 je bila dne 15. 10. 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (prehodno obdobje) se za izvajanje ukrepa LEADER nameni dodatnih 11,3 milijonov EUR sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP). Del sredstev se nameni za izvajanje operacij sodelovanja LAS, ki bodo razpisana na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za izvajanje obstoječih strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost je namenjenih okoli 4,4 mio EUR sredstev, tako za podporo izvajanju operacije, ko tudi za podporo vodenju in animaciji lokalnih akcijskih skupin. Ob tem se s spremembo uredbe omogoči financiranje tekočih stroškov in animacije iz sklada EKSRP tudi tistim lokalnim akcijskim skupinam, ki imajo v tem programskem obdobju te stroške povrnjene iz drugih, v CLLD vključenih skladov, katerih izvajanje pa ni podaljšano. S tem se bo omogočilo nemoteno delovanje vseh lokalnih akcijskih skupin tudi v prehodnem obdobju. LAS-i bodo prejeli obvestilo o višini dodeljenih sredstev.

Rok za oddajo vlog na 8. javni poziv je podaljšan

Upravni odbor LAS Prlekija je na 28. (dopisni) seji sprejel sklep za podaljšanje roka za oddajo prijav na 8. javni poziv LAS Prlekija za 14 dni. Skrajni rok za oddajo prijav je po novem 16. 11. 2021 po pošti oziroma v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja LAS Prlekija do 16. 11. 2021 do 13.00 ure.

Povezava do 8. javnega poziva

Vabilo k vključitvi v nov prodajni kanal ponudbe turističnih in nastanitvenih storitev

Epidemija covid-19 je močno okrnila turistično dejavnost, še posebej pa se to čuti na območju Podravja, Slovenskih goric in Prlekije. Že leta ugotavljamo, da to območje tudi s strani nacionalnih in regionalnih turističnih organizacij ni prepoznano kot turistično zanimivo, na kar opozarja vedno več ponudnikov. Vlaganje v turizem je domena izključno uveljavljenih turističnih destinacij, manjši turistični deležniki pa so večinoma prepuščeni lastni promociji in iznajdljivosti.
 

Vabilo na virtualno delavnico za prijavitelje na 8. javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

Zainteresirane vabimo, da se udeležite virtualne delavnice za pripravo prijav na 8. javni poziv LAS Prlekija. Na delavnici bomo predstavili javni poziv, vlogo in možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov. Izbrani projekti bodo prispevali k uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020 s sofinanciranjem iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESRR).

Delavnica bo potekala v sredo, 13. 10. 2021 s pričetkom ob 13. uri preko spletne platforme ZOOM - POVEZAVA DO DELAVNICE.

Povezava na razpisno dokumentacijo 8. javnega poziva LAS Prlekija

Vabilo na virtualno delavnico za prijavitelje na 7. javni poziv LAS Prlekija (sklad EKSRP)

Zainteresirane vabimo, da se udeležite virtualne delavnice za pripravo prijav na 7. javni poziv LAS Prlekija. Na delavnici bomo predstavili javni poziv, vlogo in možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov. Izbrani projekti bodo prispevali k uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020 s sofinanciranjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Delavnica bo potekala v sredo, 6. 10. 2021 s pričetkom ob 13. uri preko spletne platforme ZOOM - POVEZAVA DO DELAVNICE.