LAS Prlekija uspešna s prijavo operacije »Pametne vasi za jutri« v okviru javnega poziva za sodelovanje LAS

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila operacijo »Pametne vasi za jutri«, ki smo jo v sodelovanju prijavili LAS Prlekija s partnerji LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020 prijavili aprila 2018 na 3. Javni poziv podukrepa 19.3. Višina odobrenih evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za LAS Prlekija znaša 72 tisoč EUR, delež LAS Prlekija v operaciji znaša dobrih 90 tisoč EUR (18 tisoč EUR lastnih sredstev).
V operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati. Na območju LAS Prlekija bosta operacijo izvajali Prleška razvojna agencija in Občina Apače.
Operacija bo trajala 18 mesecev, izvajati se bo pričela takoj v začetku prihodnjega leta.

0
0
0
s2sdefault

Vabljeni na razstavni prostor LAS Prlekija na sejmu AGRA 2018 v Gornji Radgoni (25. - 30. avgust)

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni bomo predstavili delovanje in aktivnosti LAS Prlekija, uspešno izvedene projekte iz zdajšnjega programskega obdobja ter ponudbo znotraj območja LAS Prlekija. Tako boste lahko okusili prleške kulinarične dobrote, vina, si ogledali ponudbo izdelkov domače obrti, turističnih kmetij, Klub prleških babic pa bo poskrbel tudi za pester zabavni program.

0
0
0
s2sdefault

Popis rokodelcev v okviru projekta Zgodbe rok in krajev

V okviru projekta Zgodbe rok in krajev je Prleška razvojna agencija, vodilni partner projekta, izvedla popis rokodelcev na območju LAS Prlekija, ki je ena izmed zastavljenih projektnih aktivnosti. Popisanih je tako bilo petnajst rokodelcev z registrirano obrtjo/dejavnostjo. Rokodelci so izpolnili obsežen vprašalnik za vpis v skupno bazo rokodelcev, ki predstavlja osnovo za nadaljnje povezovanje in sodelovanje mreže rokodelcev.

 

Omenjenih petnajst rokodelcev je podpisalo tudi sporazum o sodelovanju, s čimer so se strinjali, da bodo sodelovali pri nadaljnjih aktivnostih projekta (srečanja rokodelcev, razstave, razvoj novih izdelkov).

 

Meseca julija smo LAS-i, partnerji v operaciji Zgodbe rok in krajev, pričeli s pripravo vsebine za skupno knjigo, v katerih bomo predstavili lokalne zgodbe in rokodelske izdelke. V knjigi, ki bo javnosti predstavljena konec septembra na Miholovem sejmu v Veržeju, bo predstavljenih tudi osem zgodb iz območja LAS Prlekija. Pri izbiri zgodb smo izhajali iz že obstoječih, prepoznanih zgodb iz posameznih občin.

 

Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija na Prleškem sejmu v Ljutomeru

Na tradicionalnem Prleškem sejmu, ki je potekal v soboto, 4. avgusta 2018, je svoje delovanje in aktivnosti predstavila tudi LAS Prlekija. Obiskovalci sejma so lahko izvedeli več o uspešno izvedenih operacijah iz zdajšnjega programskega, sofinanciranih z evropskimi sredstvi v okviru programa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), lahko pa so tudi preiskusili svoje znanje o Prlekiji v nagradni križanki.

 

0
0
0
s2sdefault

Vabilo na uvodni sestanek rokodelcev v okviru projekta Zgodbe rok in krajev

V okviru operacije sodelovanja »Zgodbe rok in krajev« želimo za občine, vključene v LAS Prlekija, oblikovati zgodbe, ki so značilne za posamezno občino in le-te nadgraditi z rokodelskim izdelkom. Tematiko zgodbe za posamezno občino smo že določili, k sodelovanju vabimo rokodelce, ki bi se želeli vključiti v aktivnosti projekta. V sodelovanju z oblikovalko, doc. dr. Sonjo Šterman, bi želeli skupaj z vami na novo razviti ali nadgraditi obstoječ izdelek ter ga vezati na izbrano zgodbo.

Izbrane izdelke bomo skupaj z zbranimi zgodbami predstavili v katalogu projekta in na tak način zagotovili ustrezno promocijo, ne le v lokalnem okolju, pač pa na nacionalni ravni, saj so v projekt vključene tudi druge regije.

Uvodni sestanek s predstavitvijo operacije in samih aktivnosti bomo izvedli v petek, 20. 7. 2018 ob 15. uri, v Rokodelskem centru DUO Veržej.

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija oddala prve zahtevke za izvedene operacije (sklad EKSRP)

Vodilni partner LAS Prlekija, Prleška razvojna agencija, je konec junija oddal osem zahtevkov za izplačilo sredstev za prve uspešno zaključene operacije, ki so bile prijavljene na 1. javni poziv LAS Prlekija. Operacije so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija.

0
0
0
s2sdefault