Priznanje članu LAS Prlekija

V Krškem je Društvo za razvoj slovenskega podeželja ob prisotnosti visokih gostov podelilo priznanje Goranu Šosterju za dolgoletno delo na področju razvoja podeželja. Priznanje sta mu izročila predsednik DRSP Aleš Zidar in predsednik nadzornega odbora DRSP Tomaž Cunder.  

Posavje podelitev 2021

Uvajanje koncepta pametnih vasi preko LAS

V Posavju se je v zadnjem dnevu septembra zbralo 75 udeležencev mednarodnega strokovnega srečanja LAS, ki so v štirih delavnicah razpravljali o izzivih v prihodnjem programskem obdobju. Udeleženci so nanizali vrsto predlogov za učinkovitejše vključevanje evropskih sredstev v razvoj podeželja. Društvo za razvoj slovenskega podeželja bo razpravo in predloge poslalo na ustrezna ministrstva in se sestalo s socialnimi partnerji, da prepreči siromašenje proračuna v postavkah za razvoj podeželja.

Na sliki panelisti v razpravi (od leve) minister Janez Cigler Kralj, minister Zvone Černač, minister Jože Podgoršek, poslanka Elsi Katainen in direktor Goran Šoster. 

Posavje 2021 panel z ministri

Konferenca Pametne vasi v okviru slovenskega predsedovanja EU

Odlično uspela mednarodna konferenca z visokimi gosti iz evropske in državne ravni je v programu povezala predstavnike iz vrst politike, stroke in gospodarstva. Na konferenci smo imeli vidno vlogo tudi predstavniki LAS in program LEADER-CLLD. Koncept “pametnih vasi” opozarja na potrebo po enakopravnejši vključitvi podeželja v razvojna načrte na vseh ravneh. Več o konferenci na tej POVEZAVI

Foto: Tamino Petelinšek (STA)

LAS Prlekija objavila 8. javni poziv za izbor operacij - sofinanciranje iz sklada ESRR

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2021 - 2023.

Rok za oddajo vlog na 8. javni poziv je 2. november 2021.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 495.582,42 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80 %.

Javni poziv je objavljen v rubriki JAVNI POZIVI na tej povezavi.

CLLD ESRR 

Strateški načrt SKP 2023-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sklenilo javno razpravo o Strateškem načrtu SKP, v katerem načrtujemo ukrepe razvoja podeželja in kmetijstva v naslednjem programskem obdobju (LINK). Ob močni angažiranosti kmetov je vlada zagotovila dodatna sredstva, s pomočjo katerih ne bo potrebno krepiti investicijskega potenciala za razvoj kmetijstva (II: steber) na račun neposrednih plačil (I. steber). Program CLLD ostaja tudi v prihodnje pomemben ukrep, skozi katerega bomo podpirali najbolj inovativne in prodorne ideje.

Najava objave 8. javnega poziva za izbor operacij - sofinanciranje iz sklada ESRR

Na podlagi sprejetega sklepa na 27. seji Upravnega odbora LAS Prlekija, ki je potekala 1. 9. v Veržeju, bo 8. javni poziv LAS Prlekija objavljen predvidoma 15. septembra 2021 oz. takoj po potrditvi besedila s strani MGRT, rok za predložitev vlog bo 45 dni od objave javnega poziva.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj bo znašala 495.582,42 evrov, delež sofinanciranja bo znašal 80 %.