Vabilo na strokovno ekskurzijo v Avstrijo

Člane LAS Prlekija ter člane Glamur mreže LAS Prlekija vabimo na enodnevno strokovno ekskurzijo v Avstrijo okviru projekta GlaMUR, ki ga izvaja LAS Prlekija v sodelovanju z LAS Ovtar in LAS Vulkanland iz Avstrije. Strokovna ekskurzija je brezplačna in omejena na 50 udeležencev. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Okvirni program strokovne ekskurzije zajema: obisk trgovin za direktno in za spletno prodajo lokalnih proizvodov (Halbenrein in Mureck), Mlinarski muzej in kosilo (Ottersbach), predstavitev uveljavljene blagovne znamke in Lokalne akcijske skupine Vulkanland, obisk uspešne lokalne tržnice (Bad Gleichenberg), obisk vinoteke in predstavitev združenja vinogradnikov v Klöchu. Strokovna ekskurzije se bo pričela 25. septembra ob 7.uri v Ljutomeru in končala na istem mestu okrog 22.ure. Organizator Prleška razvojna agencija zagotavlja brezplačen avtobusni prevoz, vstopnine, predavanja in dva obroka, vključno z degustacijo s pomočjo sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru programa LEADER/CLLD.

Hauptplatz Wein pixelmaker.at TV Region Bad Radkersburg 1  Schiffsmühle Mureck pixelmaker.at TV Region Bad Radkersburg 1

PRIJAVNICA

PROGRAM

0
0
0
s2sdefault

Vabilo na delavnici za prijavitelje na 6. javni poziv LAS Prlekija

Vabimo vas na DELAVNICI za prijavitelje na 6. javni poziv LAS Prlekija.

Izbrani projekti bodo prispevali k uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020 s sofinanciranjem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na delavnicah bomo predstavili javni poziv, vlogo in možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov.
Urnik delavnic:

 • v torek, 11. 8. 2020 ob 10.00 uri, v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona;
 • v torek, 11. 8. 2020 ob 13.00 uri, na Glavnem trgu v Ljutomeru;

6. javni poziv je objavljen na spletni strani LAS Prlekija, pod rubriko Javni pozivi: www.las-prlekija.com.

Udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni!

VABILO

0
0
0
s2sdefault

Na 5. javni poziv LAS Prlekija prispelo 19 vlog

Na 5. javnem pozivu LAS Prlekija, ki se je zaključil 8. julija 2020, je bilo razpisanih skoraj 610 tisoč EUR sredstev v 8 ukrepih za izvajanje operacij, ki bodo sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz državnega programa PRP. Na poziv je prispelo 19 vlog, ki kandidirajo na 6 različnih ukrepih, skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja pa znaša dobrih 647 tisoč EUR. Vodilni partner in ocenjevalna komisija bosta v poletnem času izvedla zahtevne postopke administrativnega usklajevanja vlog. Upravni odbor LAS Prlekija bo na podlagi ugotovitev in predloga ocenjevalne komisije LAS Prlekija v septembru sprejel odločitev glede izbire operacij.

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija ponovno uspešna pri pridobivanju dodatnih nepovratnih razvojnih sredstev

Akterji LAS Prlekija smo bili znova uspešni. Kar trije projekti, ki smo jih letos tik pred »korona« krizo oddali na javni razpis »Sodelovanje LAS«, so bili prepoznani kot obetavni in izbrani za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V okviru vseslovenskega 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 (sodelovanje LAS) je bilo skupno odobrenih devet projektov, od teh smo LAS Prlekija s partnerskimi LAS iz Slovenije in iz Avstrije uspeli z naslednjimi:

 • »Živa dediščina«, vrednost sofinanciranja: 94.136,02 EUR
 • »Kaj nas uči Mura«, vrednost sofinanciranja: 68.953,47 EUR
 • »Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije«, previdena vrednost sofinanciranja: 88.321,45 EUR.

Skupna vrednost treh odobrenih projektov znaša 1.316.600,08 EUR. Za razvoj območja LAS Prlekija smo tako uspeli pridobiti dodatnih 251.410,94 EUR nepovratnih sredstev in povečali skupen fond nepovratnih sredstev v tem programskem obdobju na 3.244.753,02EUR. Ob upoštevanju lastnih sredstev vloženih v projekte LAS, znaša skupni proračun programa LEADER/CLLD 2014-2020 v osmih občinah LAS Prlekija krepko čez 4 mil EUR.

0
0
0
s2sdefault

Dodatna opozorila za prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija

Le še teden dni je do izteka roka za oddajo vlog na 5. javni poziv LAS Prlekija!

Potencialne prijavitelje bi radi dodatno opomnili, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri oddaji vloge:

 • upravičenec, ki je pravna ali fizična oseba, ima lahko na dan oddaje vloge do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države. Vlogi torej morate (vlagatelj in morebitni partnerji) priložiti potrdilo od FURS-a, da imate na dan oddaje vloge na LAS plačane vse (oz. do max. 50 EUR) evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila.
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje mora biti pridobljeno in priloženo ob oddaji vloge na LAS;
 • soglasje ustreznega organa (npr. naravovarstveno, kulturovarstveno, vodno) mora biti izdano najpozneje do zaključka izbirnega postopka na ravni odločanja LAS;
 • občine in KS morajo priložiti DIIP in NRP oz. izjavo o uskladitvi NRP ob prvem zahtevku;
 • stroški koordinacije in vodenja ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;
 • stroški promocije ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;
 • stroški nakupa zemljišč ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;
 • stroški prispevka v naravi ne smejo presegati 30 % upravičenih stroškov operacije;
 • upravičenci, ki niso naročniki po ZJN, za stroške katerih vrednost upravičenega stroška presega 2.000 € k vlogi priložijo tri tržno primerljive pisne ponudbe (razen ob določenih primerih);
 • ne drobite pridobljenih ponudb (npr. aktivnost, ki bi presegala 2.000 eur brez ddv, ne drobite na več manjših, zgolj zato da bi bila dovolj le ena ponudba namesto 3 tržno primerljivih ponudb);
 • ponudbe morajo biti pridobljene do oddaje vloge na LAS, vsebovati morajo datum, znesek brez in z DDV, podpis in žig);

 
Vabimo k branju predstavitve z delavnicvprašanj in odgovorov, ki jih objavljamo na naši spletni strani. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 02 585 13 40 ali preko Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno v pisarni Prleške razvojne agencije do 6. 7. 2020.
 
Uspešno pripravo prijave vam želimo!

0
0
0
s2sdefault