Predstavniki LAS Prlekija na strokovni ekskurziji z ogledom dobrih praks v Italiji

Strokovna ekskurzija v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja (22. do 26. 10. 2018) je potekala v provinci Lecce (Apulia) v Južni Italiji, v območju LAS "Capo Santa Maria di Leuca ". Skupno 42 udeležencev, med njimi tudi iz LAS Prlekija, smo si ogledali njihove projekte ter pobližje spoznali model spodbujanja celostnega urejanja vasi. Več

 

0
0
0
s2sdefault

Poslovni zajtrk z rokodelci v okviru operacije Zgodbe rok in krajev

Prleška razvojna agencija, giz v sodelovanju z Zavod Marianum Veržej, izvaja aktivnosti v okviru operacije sodelovanja »Zgodbe rok in krajev«. V sklopu projektnih aktivnosti smo za občine, vključene v LAS Prlekija, oblikovali zgodbe, ki so značilne za posamezno lokalno okolje in le-te nadgraditi z rokodelskim izdelkom.

Pomemben cilj projekta je, da izpostavimo kvalitetne rokodelce znotraj našega okolja, spoznamo in prepoznamo njihovo kvalitetno delo ter njihove izdelke vključimo tako v protokolarna darila, kot tudi na prodajne police v naših turističnih centrih in na tak način podpremo njihovo delo.

Podarjajmo in ponujajmo izdelke z dodano vrednostjo. Izdelke z zgodbo in dušo. Izdelke naših rokodelcev, plod njihovega znanja in spretnosti. Izdelke nas vseh! Vabimo vas, da skupaj ovrednotimo novonastale izdelke.

Trenutno v Rokodelskem centru DUO Veržej poteka vseslovenska razstava izdelkov, razvitih v sklopu projekta »Zgodbe rok in krajev« – tudi izdelkov prleških rokodelcev! V ta namen vas
vabimo na »Poslovni zajtrk z rokodelci«, da vam predstavimo razvite izdelke, vas spoznamo z rokodelci, ki delujejo v našem okolju in navežemo stike drug z drugim – za boljši jutri vseh!

»Poslovni zajtrk z rokodelci« bo potekal v četrtek, 25. 10. 2018 ob 8. uri, v Rokodelskem centru DUO Veržej, Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej.

0
0
0
s2sdefault

Predlogi za izvajanje pristopa CLLD po letu 2020

Goran Šoster, podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) in direktor PRA giz, je v okviru dogodka Slovenski regionalni dnevi 2018 "Izzivi regionalnega razvoja"  v imenu 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so članice DRSP, predstavil izhodišča in predloge za izvajanje pristopa CLLD po letu 2020. Predstavitev je potekala 18. 10. 2018 v Podčetrtku.

Ključni predlogi so:

  • Vključitev Evropskega socialnega sklada v program CLLD

  • Združiti upravljanje CLLD v enem organu upravljanja

  • Vzpostaviti skupni plačilni organ

  • 50% predfinanciranje projektov ob odobritvah/pogodbah

  • Sodelovanje predstavnika LAS v Koordinacijskem odboru CLLD

  • Poenostavljena shema za male projekte do 5.000 €

  • Izločitev CLLD iz pravil strukturnih skladov (vrnitev k izvornemu programu LEADER)

Celoten dokument na voljo TUKAJ.

0
0
0
s2sdefault

Izvedena 10. seja Upravnega odbora LAS Prlekija

Med 15. in 17. 10. 2018 je bila izvedena 10. seja UO LAS Prlekija, ki je obravnavala prijavo LAS Prlekija na zadnji javni poziv iz podukrepa 19.3 (Sodelovanje med Lokalnimi akcijskimi skupinami). Seja UO je bila dopisna.

0
0
0
s2sdefault

LAS Obsotelje in Kozjansko na ogledu dobrih praks pri LAS Prlekija

Lokalna akcijska skupina (LAS) Prlekija je v petek 12. oktobra gostila skupino 30 gostov iz Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko, za katere je vodilni partner LAS Prlekija organiziral oglede dobrih praks, sofinanciranih iz programa LEADER / CLLD. Gostje so si dopoldne najprej ogledali staro mestno jedro v Ljutomeru skozi prizmo operacije »Ljutomer naše mesto« (sklad ESRR), nato pa še Muzej Ljutomerski kasač, kjer so se podrobneje seznanili z operacijo »Ljutomerski kasač« (ESRR), ki je obogatila turistično ponudbo Ljutomera s popularizacijo kasaštva in prleškega dialekta. Narečni slovar kasaškega izrazja, kot osrednji rezultat operacije, je postal del muzejske zbirke Muzeja Ljutomerski Kasač. Sledila je kratka predstavitev operacije »Jem lokalno« (EKSRP), izvajalca PORA Gornja Radgona. V nadaljevanju so si gostje ogledali čebelarsko učilnico na prostem pri nosilcu operacije »Medena pot« (ESRR) Čebelarstvo Tigeli in uspešno izveden projekt iz zdajšnjega programskega obdobja Park doživetij v Križevcih (EKSRP). Popoldanski del programa se je odvijal na vinski turistični cesti Jeruzalem, kjer so gostje in gostitelji izmenjali izkušnje z izvajanjem programa CLLD in načrtovali prihodnje povezovanje obeh LAS.

0
0
0
s2sdefault