Vabljeni k popisu premične kulturne dediščine LAS Prlekija in pripravi razstave o zadružništvu na Slovenskem

Ste ljubiteljski zbiratelj starin ali pa imate doma star predmet (na primer: staro kmečko orodje, voz, stara kmečka oblačila ali nošo, star denar, staro napravo za predelavo pridelkov), na katerem se nabira prah, a vam ga je škoda zavreči zaradi njegove zgodovinske vrednosti?

Sedaj ga lahko vključite v popis premične kulturne dediščine Prlekije, postane pa lahko tudi del stalne razstave o zadružništvu na Slovenskem!

V Lokalni akcijski skupini (LAS) Prlekija skupaj s partnerjem SKZ Ljutomer Križevci izvajamo v okviru projekta sodelovanja LAS z naslovom »Živa dediščina« popis premične kulturne dediščine na območju osmih občin LAS Prlekija (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej). S projektom želimo prispevati k ohranjanju in aktualizaciji kulturne dediščine, popisati pa želimo predvsem naslednje predmete:

 • orodje (za delo z lesom, kovino, za obdelavo zemlje, za spravilo pridelkov ipd.);
 • stavbna oprema (freske, portali, leseni stropi ipd.);
 • bivalna oprema (staro pohištvo, posoda ipd.);
 • oblačila in osebni predmeti (noše, stari predmeti za osebno rabo ipd.);
 • prometna in transportna sredstva (vozovi, kočije ipd.);
 • predmeti uporabne umetnosti (umetne obrti ipd.);
 • grbi, zastave, nagrade in priznanja;
 • sredstva za trgovino in bančništvo (star denar, blagajne, oprema trgovin ipd.);
 • stroji in naprave (stari traktorji, pogonski motorji in naprave za predelavo pridelkov ipd.)
 • drugi predmeti zgodovinskega pomena

živa dediščina 01 živa dediščina 03 živa dediščina 05

 

Pestro spomladansko dogajanje v LAS Prlekija

Minila sta dva meseca od našega zadnjega oglašanja, ki sta za vodilnega partnerju LAS Prlekija bila res pestra in polna aktivnosti. Na AKTRP smo uspešno zaključili z e-oddajo vlog za 16 operacij, ki jih je Upravni odbor LAS odobril na 5. javnem pozivu LAS (sklad EKSRP). Želimo si, da bo postopek pregleda vlog uspešen in kar se da hiter, tako da bodo vlagatelji lahko čim prej pričeli z izvajanjem projektov, ki prispevajo k lokalnemu razvoju Prlekije. Zaradi vložene pritožbe se je postopek izvedbe 6. javnega poziva LAS (sklad ESRR) nekoliko zavlekel. Upamo, da se bo postopek čim prej zaključil in da bomo odobrene vloge lahko čimprej oddali na MGRT.

Po uspešno izvedeni 25. in 26. seji UO LAS ter 8. in 9. seji skupščine LAS Prlekija v sredini marca smo nato na podlagi sprejetih odločitev organov LAS na MKGP oddali vlogo za spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR). S spremembo SLR umeščamo skoraj 258 tisoč evrov dodatnih sredstev iz sklada ESRR ter uvajamo določene spremembe Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Prlekija z namenom lažjega in učinkovitejšega dela vseh organov LAS ter z namenom, da se še močneje približamo načrtom za uresničevanje SLR (povezanost območja LAS, podpora partnerstvom ter inovativnim, kvalitetnim in realnim predlogom z dolgoročnimi učinki in vplivom na zaposlovanje). Pripravili smo tudi že osnutek 7. javnega poziva LAS (sklad EKSRP) in 8. javnega poziva LAS (sklad ESRR), katerih objava je (po odobritvi pristojnih organov) načrtovana v začetku letošnjega septembra.

Konec marca smo na MKGP oddali tudi poročilo o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti LAS pri ukrepu LEADER/CLLD za leto 2020 za sklad EKSRP, ki med drugim izkazuje, da smo uspešno na poti pri doseganju mejnih vrednosti vseh kazalnikov zastavljenih v naši SLR.

LAS Prlekija pridobila še en projekt na podukrepu sodelovanja LAS (P19.3)

Štirim projektom Kaj nas uči Mura, Živa dediščina in Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije, Kolesarska veriga na podeželju, s katerimi smo uspešno kandidirali na 5. javnem razpisu za podukrep 19.3 (sodelovanje LAS), po uspešni pritožbi, pridružil še peti. Gre za projekt z naslovom »Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija«, ki vključuje skupno 6 lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji, ki skupno pokrivajo območje 35 občin med Mariborom, Ptujem, Lenartom in Ljutomerom in LAS Ceahlau iz karpatskega dela Romunije. Namen projekta je, da bi za širše območje Podravske regije in del Pomurja vzpostavili učinkovit model trženja lokalne ponudbe v obliki agencije, ki bi skrbela za trženje obstoječih in novih integralnih turističnih produktov na območju vključenih LAS-ov. Tržni model bi vzpostavili v sodelovanju z vsemi deležniki, ki bi se tako bolje povezali, spoznali in skupaj delovali v razvoju turističnih, gospodarskih, demografskih in drugih potencialov območja. Celotna vrednost projekta vseh LAS znaša preko 487 tisoč eur, od tega vrednost projekta LAS Prlekija znaša skoraj dobrih 114,5 tisoč EUR, vrednost sofinanciranja pa 95.128,99 EUR, ki se črpajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz programa PRP. 

Za razvoj območja LAS Prlekija smo tako na zadnjem razpisu projektov sodelovanja LAS uspeli pridobiti dodatnih 446 tisoč EUR nepovratnih sredstev in povečali skupen fond nepovratnih sredstev v tem programskem obdobju na nekaj več kot 3,44 milijona EUR. Ob upoštevanju lastnih sredstev vloženih v projekte LAS, znaša skupni proračun programa LEADER/CLLD 2014-2020 v osmih občinah LAS Prlekija krepko čez 4 mil EUR.

Vabilo na prikaz rezi in oskrbe visokodebelnih sadnih dreves

Ljutomer, so.p. in LAS Prlekija vas vabita na PRIKAZ REZI IN OSKRBE VISOKODEBELNIH SADNIH DREVES v okviru operacije sodelovanja LAS, podukrep 19.3., »Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije«

 • Lokacija 1: sadovnjak pri Bobnjaru, Stročja vas 23 (sadovnjak se nahaja ob glavni cesti v smeri Ljutomer – Stročja vas, pred odcepom Pristava)  v torek, 9. 3. 2021, s pričetkom ob 10.00 uri
 • Lokacija 2: sadovnjak pri Kovačičevih, Presika 14 (sadovnjak se nahaja ob glavni cesti v smeri Presika – Kog, glej tablo Vinogradništvo Kovačič) v torek, 16. 3. 2021, s pričetkom ob 10:00 uri

Praktičen prikaz rezi visokodebelnih dreves bo opravil Adrijan Černelč mag. kmet., strokovni sodelavec in vodja drevesnice javnega zavoda Kozjanski park.

VABILO

LAS Prlekija izbrala šestnajst novih projektov namenjenih lokalnemu razvoju Prlekije, za katere bo pridobila več kot pol milijona evropskih sredstev

Zaključil se je večmesečni postopek 5. javnega poziva LAS Prlekija. Med devetnajstimi prijavljenimi vlogami s skupno vrednostjo več kot 1,2 mio evrov je Upravni odbor LAS Prlekija izbral šestnajst projektov, ki bodo deležni sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni višini 569.350 tisoč evrov. Največ sredstev bo namenjenih bogatenju lokalne turistične ponudbe ter dogodkom in aktivnostim za zdrav življenjski slog.

Obvestilo za izvajalce projektov ESKRP v zvezi z označevanjem projektov

Objavljen je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER. Med drugim je črtan pogoj, da je označevanje informacijskih in komunikacijskih gradiv potrebno le, če je v gradivu uporabljen nacionalni ali občinski simbol. Posodobljena je povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), saj se je spletni naslov do spletne strani Evropske komisije spremenil.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere velja osnovni pravilnik. Več