Obvestilo za izvajalce projektov ESKRP

Iz MKGP smo prejeli obvestilo, da je v šestem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije (6PKP) dodana možnost vložitve dodatnih dveh (2) zahtevkov za spremembo obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covid-19. Posamezen zahtevek se lahko vloži pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev oz. najkasneje do 31. decembra 2021.

MGRT dodelil LAS Prlekija dodatna sredstva iz sklada ESRR

Konec novembra 2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli dolgo pričakovano obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev iz sklada ESRR. Višina dodatnih sredstev, ki smo jih prejeli v LAS Prlekija znaša 257.928,50 EUR. O načinu razdelitve dodatnih sredstev in tudi o razdelitvi ostankov sredstev iz prejšnjih javnih pozivov, bo odločala Skupščina LAS Prlekija na predlog Upravnega odbora. Postopek zahteva, da najprej uskladimo Strategijo lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014 – 2020 z novim finančnim okvirjem. Ocenjujemo, da bomo izpeljali vse postopke v prvi polovici prihodnjega leta.

LAS pripravili svoje predloge za izvajanje CLLD v naslednjem programskem obdobju

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja je s pomočjo članov Komisije CLLD, 20. 10. 2020, izvedlo webinar z naslovom »Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju«. Predstavljeni so bili zaključki treh aktualnih tem, ki so pomembne za izvajanje pristopa CLLD v naslednjem programskem obdobju, in sicer: organizacijska oblika LAS v obdobju 2021-2027, LAS kot posredniški organ, poenostavitve pri izvajanju pristopa CLLD.

Upravni odbor LAS Prlekija odločil glede vlog prispelih na 5. javni poziv LAS Prlekija

Na 21. seji upravnega odbora (UO) LAS, ki je bila 28. 9. 2020 v prostorih KUS v Sv. Juriju ob Ščavnici, so člani glasovali o izboru operacij prispelih na 5. javni poziv LAS Prlekija. Od 19 prispelih vlog na 5. javni poziv, ki se je zaključil 8. 7. 2020, je UO na predlog ocenjevalne komisije LAS izbral šestnajst operacij iz 6 ukrepov, ki bodo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP) in iz državnega programa PRP. Skupna višina zaprošenih sredstev znaša 548.229,49 evrov. Vodilni partner bo po pregledu in potrditvi ustreznosti izvedbe postopka javnega poziva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vloge poslal v potrditev na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

21. seja uo  IMG 20200928 141923

Na 6. javni poziv LAS Prlekija prispelo 22 vlog

Na 6. javnem pozivu LAS Prlekija, ki se je zaključil 30. 9. 2020, je bilo razpisanih dobrih 633 tisoč EUR sredstev v 9 ukrepih za izvajanje operacij, ki bodo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega programa PRP. Na poziv je prispelo 22 vlog, ki kandidirajo na 9 različnih ukrepih, skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja pa znaša dobrih 790 tisoč EUR. Vodilni partner in ocenjevalna komisija bosta v jesenskem času izvedla zahtevne postopke administrativnega usklajevanja vlog. Upravni odbor LAS Prlekija bo na podlagi ugotovitev in predloga ocenjevalne komisije LAS Prlekija decembra sprejel odločitev glede izbire operacij.