Strateški načrt SKP 2023-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sklenilo javno razpravo o Strateškem načrtu SKP, v katerem načrtujemo ukrepe razvoja podeželja in kmetijstva v naslednjem programskem obdobju (LINK). Ob močni angažiranosti kmetov je vlada zagotovila dodatna sredstva, s pomočjo katerih ne bo potrebno krepiti investicijskega potenciala za razvoj kmetijstva (II: steber) na račun neposrednih plačil (I. steber). Program CLLD ostaja tudi v prihodnje pomemben ukrep, skozi katerega bomo podpirali najbolj inovativne in prodorne ideje.

Najava objave 8. javnega poziva za izbor operacij - sofinanciranje iz sklada ESRR

Na podlagi sprejetega sklepa na 27. seji Upravnega odbora LAS Prlekija, ki je potekala 1. 9. v Veržeju, bo 8. javni poziv LAS Prlekija objavljen predvidoma 15. septembra 2021 oz. takoj po potrditvi besedila s strani MGRT, rok za predložitev vlog bo 45 dni od objave javnega poziva.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj bo znašala 495.582,42 evrov, delež sofinanciranja bo znašal 80 %.

LAS Prlekija objavila 7. javni poziv za izbor operacij - sofinanciranje iz sklada EKSRP

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2021 - 2023.

Rok za oddajo vlog na 7. javni poziv je 15. oktober 2021.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 64.167,40 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša največ 50 %.

Javni poziv je objavljen v rubriki JAVNI POZIVI na tej povezavi.

PRP LEADER EU SLO barvni CLLD vodoravno CMYK modra

Zaključen je postopek izbora operacij 6. javnega poziva LAS Prlekija

Upravni odbor LAS Prlekija je na včerajšnji 27. seji dokončno odločil glede izbora operacij 6. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Prlekija, ki se bodo financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Na 6. javni poziv LAS Prlekija je bilo prijavljenih 22 operacij, katere je pregledala in ocenila ocenjevalna komisija. Potrjenih je 14 projektov v skupni vrednosti 443.861,74 eur CLLD sredstev - seznam objavljamo TUKAJ.

Predstavitev LAS Prlekija na sejmu AGRA 2021


Za nami je uspešen nastop na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, kjer smo med 21. in 26. avgustom 2021 obiskovalcem predstavili delovanje in aktivnosti LAS Prlekija, uspešno izvedene projekte iz zdajšnjega programskega obdobja ter ponudbo znotraj območja LAS Prlekija. Obiskovalcem sejma smo delili animacijsko gradivo LAS Prlekija, zainteresiranim smo podali vse relevantne informacije o prijavi in izvajanju operacij, sofinanciranih z evropskimi sredstvi v okviru programa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).
Na letošnjem sejmu se je tako poleg vodilnega partnerja LAS, Prleške razvojne agencije giz, predstavilo še nekaj uspešno izvedenih projektov/operacij sofinanciranih s sredstvi CLLD oziroma osem ponudnikov iz LAS Prlekija, ki so se odzvali našemu pozivu. Obiskovalci sejma so okušali domače lokalne izdelke in pridelke ter si ogledali ponudbo izdelkov domače obrti.
Predstavitev je bila del skupnega nastopa Pomurskih lokalnih akcijskih skupin, saj smo si razstavni prostor delili z LAS Goričko 2020 in z LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

 

30 obletnica izvajanja programa LEADER v Evropi

Na odlično pripravljeni okrogli mizi ob 30 letnici programa LEADER v okviru sejma Agra, je bila lepo predstavljena tudi LAS Prlekija. Goran Šoster je izpostavil ključne dosežke in izzive programa LEADER, po novem programa CLLD, ki pomembno prispeva k boljši kvaliteti življenja na podeželju.