Spremembe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Uredba CLLD se je spremenila zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje sprememb SLR skrajšal za okvirno 3 tedne. Po novem se bo lahko vlogo za spremembo SLR vložilo dvakrat letno in ne samo enkrat, kot je to veljalo do sedaj.
V okviru spremembe 29. in 60. člena uredbe CLLD se določenim potencialnim upravičencem (pravnim in fizičnim osebam) dovoljuje do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. Določba velja za vse tri sklade, vključene v ukrep, torej EKSRP, ESRR in ESPR. Določba ne velja v primeru, če je upravičenec operacije LAS, saj je temu nasprotovalo Ministrstvo za finance.

Uredba CLLD

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija oddala dve prijavi v okviru Javnega razpisa za podukrep 19.3

LAS Prlekija je prejšnji teden, po odobritvi Upravnega odbora LAS Prlekija, uspešno oddala dve vlogi na 3. javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Prvo prijavljeno operacijo z naslovom Razpršeni hoteli Slovenije smo oddali skupaj s še šestimi slovenskimi LAS – LAS med Snežnikom in Nanosom (VP), LAS Istre, LAS od Pohorja do Bohorja, LAS Dolina Soče, LAS Srce Slovenije in LAS Haloze. S podpornim partnerstvom zainteresiranih upravičencev za sodelovanje v razpršenem hotelu, strokovnjakov s tega področja in pomočjo državnih inštitucij (MGRT, SOS) je namen operacije pripraviti pilotni model Razpršenega hotela za Slovenijo (aktivnosti priprave modela razpršenega hotela in izvedba motivacijskih aktivnosti za pridobitev lokacij posameznih hotelov na področju partnerskih LAS) ter postaviti nacionalno mrežo kot osnovo za vključitev v mednarodno mrežo razpršenih hotelov (Slovenija, Hrvaška, Italija).

Drugo prijavljeno operacijo z naslovom Pametne vasi za jutri smo pripravili skupaj s štirimi slovenskimi LAS – LAS Posavje (VP), LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. S projektom nastaja nov koncept pametnih vasi za jutri, ki predstavlja razvoj novih programov, ki omogočajo, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo bivati. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, kateri se nanašajo na razvoj srebrnih vasi (gospodinjske skupnosti na vasi), aktivacijo turističnih kmetij, prevozov za starejše (ki povezujejo mesta in vasi), digitalno opismenjevanje oziroma uporaba IKT, ureditev prostorov za druženje na vasi in oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi.

Rezultate prijav pričakujemo jeseni.

0
0
0
s2sdefault

9. seja UO LAS Prlekija

V ponedeljek, 26. marca 2018 je v novih prostorih Občine Radenci potekala 9. seja Upravnega odbora LAS Prlekija. Osrednji točki dnevnega reda sta bili poročilo o delovanju LAS in finančno poročilo LAS za leto 2017 ter prijave na 3. javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. LAS Prlekija bo sodelovala v prijavi treh operacij: Razpršeni hoteli Slovenije, Pametne vasi in Dobrote kmetij. Upravni odbor je soglasno potrdil obe poročili za 2017 ter zagotovitev sredstev za sofinanciranje lastne udeležbe v predstavljenih operacijah. 

0
0
0
s2sdefault

Načrtovana seja Upravnega odbora LAS Prlekija

V marcu načrtujemo izvedbo 9. seje Upravnega odbora LAS Prlekija. Člani UO se bodo seznanili z izvajanjem 10 projektov, financiranih iz EKSRP (1. javni poziv), z izvajanjem 9 projektov, financiranih iz ESRR (2. javni poziv LAS Prlekija) in pregledali predloge prijav LAS Prlekija na 3. razpis podukrepa 19.3, projekti sodelovanja LAS.

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija nadaljuje pripravo predlogov projektov sodelovanja na 3. Javni poziv podukrepa 19.3

Glavne aktivnosti vodilnega partnerja LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) so v teh mesecih usmerjene k aktivni pripravi predlogov projektov na 3. Javni poziv podukrepa 19.3 (Sodelovanje LAS). Partnerji LAS Prlekija dajejo prednost turistično obarvanim vsebinam in inovacijam na podeželju (Razpršeni hoteli, Vinske ceste, Pametne vasi).
Upravičenci so LAS, rok za oddajo vlog je 2. 4. 2018.

0
0
0
s2sdefault

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo prve pogodbe z izvajalci operacij 2. javnega poziva LAS Prlekija

Potem, ko je LAS Prlekija oktobra 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela obvestilo o odobritvi vseh 9 operacij, katerih vloge je vodilni partner LAS (Prleška razvojna agencija) na MGRT sicer oddal aprila 2017, je MGRT ta mesec upravičencem poslal pogodbe o sofinanciranju operacije.

Vodilni partner LAS bo za vse izvajalce operacij v kratkem organiziral delavnico. 

0
0
0
s2sdefault