Sestanek partnerjev projekta Zgodbe rok in krajev

25. maja 2018 smo se partnerji projekta Zgodbe rok in krajev sestali v Lenartu, kjer je potekal posvet lokalnih akcijskih skupin  Društva za razvoj podeželja. Izmenjali smo izkušnje o dosedanjem poteku projekta in se dogovorili o izvajanju skupnih aktivnosti: o izdaji knjige Zgodbe rok in krajev, zaključnem dogodku v Veržeju ter o komunikaciji preko spletne strani www.rokodelci.si in Facebook profila Projekt sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev.

sestanek v Lenartu

0
0
0
s2sdefault

Vabilo na posvet »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«

Državni svet RS skupaj z DRSP pripravlja posvet »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«, ki bo 23. 4. 2018 ob 10. Uri v prostorih državnega sveta. K udeležbi ste vabljeni tudi vsi člani LAS. Za udeležbo na posvetu se je potrebno predhodno prijaviti do 20. 4. 2018 po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Več v vabilu in programu

0
0
0
s2sdefault

Aktivnosti izvajanja operacije Glamur - užitek od reki

Avstrijski partnerji iz LAG Vulkanland so obiskali slovenske partnerje LAS Ovtar in LAS Prlekija. Projekt sodelovanja med tremi Lokalnimi akcijskimi skupinami daje poudarek združevanju lokalne ponudbe ob mejni reki Muri. Naslov projekta Glamur – užitek ob reki je zgovoren slogan prizadevanj za izboljšanje sosedskih odnosov na lokalni ravni.

0
0
0
s2sdefault

Spremembe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Uredba CLLD se je spremenila zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje sprememb SLR skrajšal za okvirno 3 tedne. Po novem se bo lahko vlogo za spremembo SLR vložilo dvakrat letno in ne samo enkrat, kot je to veljalo do sedaj.
V okviru spremembe 29. in 60. člena uredbe CLLD se določenim potencialnim upravičencem (pravnim in fizičnim osebam) dovoljuje do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. Določba velja za vse tri sklade, vključene v ukrep, torej EKSRP, ESRR in ESPR. Določba ne velja v primeru, če je upravičenec operacije LAS, saj je temu nasprotovalo Ministrstvo za finance.

Uredba CLLD

0
0
0
s2sdefault

LAS Prlekija oddala dve prijavi v okviru Javnega razpisa za podukrep 19.3

LAS Prlekija je prejšnji teden, po odobritvi Upravnega odbora LAS Prlekija, uspešno oddala dve vlogi na 3. javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Prvo prijavljeno operacijo z naslovom Razpršeni hoteli Slovenije smo oddali skupaj s še šestimi slovenskimi LAS – LAS med Snežnikom in Nanosom (VP), LAS Istre, LAS od Pohorja do Bohorja, LAS Dolina Soče, LAS Srce Slovenije in LAS Haloze. S podpornim partnerstvom zainteresiranih upravičencev za sodelovanje v razpršenem hotelu, strokovnjakov s tega področja in pomočjo državnih inštitucij (MGRT, SOS) je namen operacije pripraviti pilotni model Razpršenega hotela za Slovenijo (aktivnosti priprave modela razpršenega hotela in izvedba motivacijskih aktivnosti za pridobitev lokacij posameznih hotelov na področju partnerskih LAS) ter postaviti nacionalno mrežo kot osnovo za vključitev v mednarodno mrežo razpršenih hotelov (Slovenija, Hrvaška, Italija).

Drugo prijavljeno operacijo z naslovom Pametne vasi za jutri smo pripravili skupaj s štirimi slovenskimi LAS – LAS Posavje (VP), LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. S projektom nastaja nov koncept pametnih vasi za jutri, ki predstavlja razvoj novih programov, ki omogočajo, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo bivati. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, kateri se nanašajo na razvoj srebrnih vasi (gospodinjske skupnosti na vasi), aktivacijo turističnih kmetij, prevozov za starejše (ki povezujejo mesta in vasi), digitalno opismenjevanje oziroma uporaba IKT, ureditev prostorov za druženje na vasi in oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi.

Rezultate prijav pričakujemo jeseni.

0
0
0
s2sdefault

9. seja UO LAS Prlekija

V ponedeljek, 26. marca 2018 je v novih prostorih Občine Radenci potekala 9. seja Upravnega odbora LAS Prlekija. Osrednji točki dnevnega reda sta bili poročilo o delovanju LAS in finančno poročilo LAS za leto 2017 ter prijave na 3. javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. LAS Prlekija bo sodelovala v prijavi treh operacij: Razpršeni hoteli Slovenije, Pametne vasi in Dobrote kmetij. Upravni odbor je soglasno potrdil obe poročili za 2017 ter zagotovitev sredstev za sofinanciranje lastne udeležbe v predstavljenih operacijah. 

0
0
0
s2sdefault