Opis območja LAS Prlekija

Prlekija je geografsko zaokroženo območje severovzhodne Slovenije, panonski svet med Muro in Dravo. Pokrajino Prlekije v geografskem smislu najbolj zaznamujejo Slovenske gorice in zanje značilni kmetijski panogi vinogradništvo in sadjarstvo, v ravninskem delu pa najrodovitnejša slovenska zemlja v Apaški dolini in na Murskem polju, ki ju zamejuje reka Mura. Značilna širna rodovitna polja z izjemno rodovitno prstjo in intenzivnim kmetijstvom, v katerem prevladujeta poljedelstvo in živinoreja. Prlekijo povezuje izročilo, skupna naravna in kulturna dediščina in kot najmočnejša vez, jezik. Prleško narečje sega preko meja Prlekije, kakršno opredeljujemo v pričujoči strategiji razvoja podeželja. Slednja se omejuje na območje 37.977 prebivalcev občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Območje, povezano v Lokalno akcijsko skupino Prlekija zaznamujejo: pestra in dobro ohranjena naravna in kulturna krajina, izjemno bogata kulturno zgodovinska dediščina in uravnotežen preplet mestne in podeželske poselitve. Raznoliko gospodarstvo zaposluje delovno aktivno prebivalstvo v številnih sektorjih. Najbolj obiskane turistične točke so terme Radenci, Banovci in Bioterme Mala Nedelja, tem pa sledijo privlačne vinsko turistične ceste in številne tradicionalne prireditve.