Vodilni partner

PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA giz - REFERENCE

Prleška razvojna agencija giz (PRA giz) deluje sedemnajsto leto. Ustanovljena je bila z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva, turizma in podeželja na območju Prlekije. V obdobju delovanja je uresničila nekaj večjih razvojnih projektov, s katerimi se je uveljavila v širšem slovenskem prostoru. Dejavnost PRA giz pokriva štiri osnovna področja: pospeševanje razvoja turizma in malega gospodarstva na območju Prlekije, razvoj podeželja, varstvo okolja in čezmejno sodelovanje. Dosedanje reference so najbolj bogate na področju pospeševanja razvoja turističnih produktov, na področju podpore razvoju podeželja in na področju izvajanja evropskih programov čezmejnega sodelovanja. V tem času je PRA giz dodobra utrdila poslovne vezi v ožjem in širšem območju znotraj države in mednarodne povezave z avstrijskimi, madžarskimi in hrvaškimi partnerji.

PRA giz se je razvila v institucijo, ki prevzema tudi večje in zahtevnejše projekte, zlasti v okviru programov EU: npr. Turistične cone Prlekije in Medžimurja, Ekoremediacije, Mlinarska pot, Biomura, Ohranjanje biodiverzitete reke Mure, Možnosti zaposlovanja v zavarovanih območjih, Izdelava regionalnega razvojnega programa za Pomurje, Izdelava Območnega razvojnega prgrama za Prlekijo, priprava Strategije lokalnega razvoja, Tematske poti Prlekije, Monografija Ljutomera, Jahalne poti, Rokodelska akademija, Krajina v Harmoniji, Mura Drava bike, Vino cool in Pet poštnih kočij.

V programskem obdobju 2007 – 2013 je bila Prleška razvojna agencija izbrana za upravljavca LAS Prlekija. V tem obdobju je pomagala pri izvedbi šestih razpisov, na katere je bilo prijaviljenih 99 projektov. Zaradi uspešnega dela tako upravljavca, kot tudi izvajalcev projektov, je bila LAS Prlekija kar dvakrat nagrajena z dodatnimi sredstvi za izvajanje projektov. Za izvajanje je bilo izbranih skupaj 56 projektov, na koncu pa je bilo uspešno zaključenih 53 projektov. Tudi Prleška razvojna agencija je preko LAS Prlekija sama ali s partnerji uspešno izvedla štiri projekte: Hiša na podeželju, Fotomonografija zavarovanih območij Prlekije, Infocenter Biomura, Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem.

Na Prleški razvonji agenciji je bilo v preteklem programskem obdobju povprečno od 3 do 5 stalno zaposlenih oseb z visoko izobrazbo. Kadri PRA giz so pridobili veliko izkušenj in znanj na vseh področjih delovanja in so aktivno vključeni v strokovno in širše družbeno delo lokalne skupnosti. Finančne kapacitete PRA giz so ob povprečnem letnem prometu med 200 in 300 tisoč evri in stalno likvidnostjo v dobrem položaju glede na širše poslovne okoliščine. Poslovanje PRA giz je vsa leta obstoja razvojne agencije pozitivno. PRA giz je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah kot neprofitno gospodarsko interesno združenje z namenom pospeševanja lokalnega razvoja. To poslanstvo je v vseh letih delovanja uspešno opravljala.

Ljutomer, oktober, 2015

0
0
0
s2sdefault