Ustvarjanje novih delovnih mest (TP1)

U1 Bogatitev lokalne turistične ponudbe:

SKLAD EKSRP:

SKLAD ESRR:


U2 Inovativne pobude za izboljšanje pogojev gospodarjenja


U3 Nove skupnostne prakse


U4 Krepitev podjetniških znanj


U5 Vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig


U6 Usposabljanja ponudnikov in potrošnikov:

SKLAD EKSRP:

  • Naziv operacije: Jem lokalno 2. Nosilec operacije: PORA razvojna agencija Gornja Radgona

U7 Vzpostavljanje novih blagovnih znamk

SKLAD ESRR:


U8 Mreženje proizvajalcev:

SKLAD EKSRP:

 

0
0
0
s2sdefault