Varstvo okolja in ohranjanje narave (TP3)

U15 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

SKLAD ESRR


U16 Spodbujanje učinkovite rabe energije


U17 Izvajanje ekoremediacij

SKLAD EKSRP

SKLAD ESRR:


U18 Osveščanje o pomenu narave in naravnih virov za območje LAS

 

 

0
0
0
s2sdefault